Елена Маринова – Заро познава всички и всички познават Заро и JobTiger

Елена Маринова – Заро познава всички и всички познават Заро и JobTiger

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
На първата ми среща със Заро преди десетина години той беше жури, аз – бъдещ награден „Next Generation” мениджър. Другите журиращи задаваха въпроси, Заро наблюдаваше, от време на време кратко коментираше, от което ставаше ясно, че познава добре и Мусала Софт и мен. В последствие разбрах, че Заро познава всички и всички познават Заро и JobTiger. Десет години по-късно, продължава да е удоволствие да се запознавам с новите идеи, философските разсъждения и широк мироглед на Заро, а екипът от Тигри не спира да действа по всевъзможни фронтове.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?

В различни области сме били партньори, клиент-доставчик, колеги, във всички случаи приятели: консултации в цялата ЧР палитра: кариерни форуми, кариерни центрове, подбор, обучения, привличане на високиквалифицирани специалисти към България, пазарни проучвания, ЧР-уикенди, социални активности и още куп събития и проекти. Във всички тях впечатлява дълбоко познаване на пазара на труда в България и международните тенденции и практики.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
JobTiger продължава да (се) променя и следя с любопитство какво ново ще се роди от неортодоксалната 2020. Досега, като най-силни постижения в годините виждам националния обхват на събитията с отчитане на местните специфики и форматите, в които JobTiger обединява и развива ЧР специалистите от различни сектори.

Елена Маринова – Президент, Мусала Софт

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията