Employer Branding – едно дълго пътуване

Employer Branding – едно дълго пътуване

Employer Branding e процесът, който промотира компанията и нейните характеристики, с които настоящите и потенциални служители я избират за свой работодател.

Employer Branding като термин за пръв път се появява през 90-те години на 20 век и бързо набира популярност сред глобалните компании отвъд океана. Навлизането му в Европа става по-бавно, отново чрез същите глобални компании.

За Employer Branding в България се заговори за пръв път през 2008 година, а по-обширното навлизане на термина, и по-важно – на практиките, свързани с него, стана след 2010 година. Причината не е в изостаналост. HR функцията в България като цяло е любопитна и иновативна и сравнително бързо прегръща новите идеи. Причината е в икономическата ситуация и развитието на пазара на труда в началото на века. Страната още се възстановяваше от последната криза, безработицата бързо намаляваше, но все още беше сравнително висока. Съответно Employer Branding беше далеч извън фокуса на компаниите.

В годините 2007 – 2008 безработицата намаля чувствително, настъпи т.нар. „пазар на кандидата“ и вече имаше условия за развитието на Employer Branding в страната. Тогава дойде кризата от 2009-а и всичко отново беше отложено с няколко години. После, най-накрая, подходящото време дойде.

Първите вътрешни документи на тема Employer Branding, запазени по сървърите на JobTiger, са от 2008 година. Темата ни занимаваше в две насоки – като тенденция в HR, която трябва да имаме предвид и като посока за потенциално развитие на сайта за работа. Ако се очаква пазарът да има нужда от такава услуга, ние трябваше да сме подготвени за това.

Независимо от настъпилата криза, през 2009-а взехме решение за инвестицията и започнахме промените в JobTiger.bg, за да създадем инструмент за Employer Branding на компаниите – клиенти. Беше още рано, но пък кризите са идеалното време за подготовка за възстановяването, което ги следва неминуемо. На 27 юли 2010 г. бяхме готови и новата услуга стартира официално.

Пак през 2010-а участвахме и в организирането на първата международна конференция в България, специализирана в темата Employer Branding. Всичко изглеждаше прекрасно, но се оказа, че за пореден път сме избързали и пазарът е далеч от готов за новата услуга. Възстановяването от кризата вървеше по-бавно от очакваното и интересът към новият Employer Branding инструмент беше минимален. Трябваше да минат още години и да вложим още усилия, докато настъпи промяна в тази посока.

Както е типично за JobTiger, не чакахме времената да се променят сами, а действахме, за да подпомогнем промяната. Партнирахме на всевъзможни събития и прояви с тематика Employer Branding, но главно – започнахме работа с клиентите си, така че там, където е необходимо, да подпомогнем операциите им. Когато по-късно b2b Media създадоха „Битката за талантите“ и Employer Branding Awards, съсредоточихме голяма част от подкрепата си там поради изключителната им практическа насоченост.
Междувременно също трупахме практически опит.

Първи опити
По съществото си, Employer Branding е разказване на истории, като изключително важно е тези истории да бъдат истински. Особено във времената на социалните медии, всяка неистина бързо бива разкрита. Ролята на компанията (или на консултанта) е да анализира дейността си, да открие тези истории и после да ги разкаже така, че да стигнат до търсената публика. Ако те не съществуват – просто трябва да бъдат създадени.

В началото JobTiger поемаше всички роли сам – на анализатор, създател и разказвач на историите за клиентите си.

Ето няколко подбрани примери от практиката, като всеки един от тях показва различна специфика и разнообразие в подходите към пазара, според нуждите на поставените задачи.:

Клиент от ритейл бранша
Проблем: Лош имидж в социалните мрежи и bgrabotodatel.
Специфика на клиента: Активен и квалифициран HR екип, подкрепа от ръководството.
Задача: Оценка на състоянието и планиране на нужните действия.
Решение: В случая направихме анализ на постовете в социалните мрежи и bgrabotodatel в последните две години и ги съпоставихме с вече предприетите от работодателя мерки за решаване на проблема. Трендът на намаляване на негативните постове и увеличаване на позитивните, отчитащи свършената работа и решените проблеми, беше очевиден. Препоръката ни към ръководството беше да се продължава в същия дух, без наша намеса и без да се предприемат други активности по проблема, тъй като HR екипът се справя добре и е на прав път. Днес това е един от предпочитаните работодатели в бранша.

Клиент от IT бранша
Проблем: Лош имидж сред опитните специалисти с конкретна специализация.
Специфика на клиента: Квалифициран HR екип с недостатъчен капацитет (брой хора), подкрепа от ръководството.
Задача: Проучване на причините, намиране на решение.
Решение: В случая първо идентифицирахме недоволните, които разпространяват негативите и разговаряхме с тях поотделно. Причината се оказа неуместно поведение на бивш член на екипа. В този случай препоръчахме и, след одобрение, започнахме разговори с лидери на мнение в конкретната ИТ специалност за обръщане на негативите предвид променената ситуация в компанията. Резултатът се измерваше в успешни назначения на опитни специалисти.

Клиент от IT бранша
Проблем: Фирма, непозната в България, както и продуктите и (B2B) и вследствие – трудности при привличане на специалисти („кои са пък тия?“);
Специфика на клиента: HR екип с недостатъчен капацитет, подкрепа от ръководството.
Задача: Създаване на имидж на добър работодател, бързо назначаване на нови специалисти.
Решение: В случая решението беше организиране на ИТ олимпиада от името на клиента. След перфектното протичане и създадения положителния имидж, бяха назначени не само добре представили се участници, но и зачестиха спонтанни кандидатури на опитни специалисти. Година по-късно компанията беше установен и познат работодател.

Клиент от IT бранша
Проблем: Непознат в България, използва технологии, които са слабо известни, изисква се желание за преквалификация на кандидатите, трудности при привличане на специалисти („Защо да се преквалифицирам, и така съм си добре?“).
Специфика на клиента: Опитен HR екип с недостатъчен капацитет (единствен HR), подкрепа от ръководството.
Задача: Популяризиране на кариерните възможности, които дават технологиите на компанията, бързо назначаване на нови специалисти.
Решение: В случая организирахме един от първите MeetUp в офиса на компанията с разговори за използваните технологии и кариерните възможности. Гостите бяха специално подбрани, а думата имаха изцяло специалисти от компанията и всичко завърши с нарастване на популярността на технологията и назначения. Компанията също се установи като работодател.

MeetUp е полезен инструмент в доста други случаи, когато е нужна комуникация с определена и предварително подбрана група специалисти и ние го използвахме многократно през годините.

Клиент – банкова институция
Проблем: Необходимостта от кадри e насочена към дългосрочното позициониране пред завършващите висше образование.
Специфика на клиента: Опитен HR екип, подкрепа от ръководството.
Задача: Привличане на стажанти.
Решение: В случая избрахме допълнителна онлайн реклама в периода на „Национални дни на кариерата“, която представи успешни служители с опит между 10 и 15 години, които са започнали кариерата си в банката чрез стажантска програма. Резултатът беше очакван: назначения и повишаване на популярността на банката като работодател.

Клиент – Тракия икономическа зона
Проблем: Недостиг на кадри за производствените предприятия, забавяне на развитието на зоната и предприятията в нея.
Специфика на клиента: Пръв опит за колективен Employer Branding, подкрепа от ръководството на зоната, от предприятията и от община Пловдив.
Задача: Популяризиране на възможностите за живот и работа в Пловдив.
Решение: В случая организирахме „Индустриални дни на кариерата“ в различни градове в България, които се намират в различна икономическа ситуация. Роуд шоуто се проведе в два етапа със срещи в по пет града с различни, специално избрани, характеристики на пазара на труда. В резултат имаме дългосрочно нарастване на популярността на Пловдив като място за живот и работа и на назначенията. В последствие някои от предприятията продължиха сами инициативите.

Това са, разбира се, само няколко примера от ранната ни дейност в посока Employer Branding за клиенти на JobTiger. Във всички особено важна за успеха на проекта беше подкрепата от висшето ръководство на компаниите. Без нея такъв проект би бил невъзможен или неуспешен.

ИТ олимпиадите, MeetUp и „Индустриални дни на кариерата“ са интересни сами по себе си и за тях ще разкажем подробно по-нататък, когато описваме т.нар. специални проекти на JobTiger.

По-късно, през 2018 година, взехме решение в специалните Employer Branding проекти да си партнираме с Интеримидж, комбинирайки най-доброто от познанията и опита на двете компании. JobTiger се занимава с HR частта, а Интеримидж – с комуникационната и маркетинг част на проекта. Това е една доста успешна синергия и вярваме, че както за нас, така и за клиентите, това е най-доброто решение. Партньорството ни функционира под името #EmployerBrandingPower.

Що се отнася до Employer Branding инструмента в JobTiger.bg, той беше изцяло обновен през 2019 година и сега предлага на компаниите възможност да комуникират успехите си, като използват много текстови, снимкови и видео материали, и отговаря на най-модерните тенденции по света. С радост установяваме, че колегите постепенно започват да въвеждат подобни инструменти и в техните сайтове.

Очаквайте следващата част на историята на JobTiger.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията