Георги Узунов – JobTiger успя да съкрати дистанцията между бизнеса и университетите

Георги УзуновГеорги Узунов

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
Първия ми спомен е за една дълга ,но ползотворна среща, настроивайки се как да работим заедно. Тази среща положи основите на едно дълго и професионално сътрудничество, базирано на взаимното доверие.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Тигрите са били винаги партнъорът с нестандартните решения, постигайки резултат в срок. Ако една задача е непостижима, винаги съм оценявал директната им обратна връзка, съпроводена с логичното обяснение. Този подход ми е спестявал не веднъж време и енергия, а е бил също през годините добър коректив на мечтите.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
JobTiger успя да съкрати дистанцията между бизнеса и университетите, давайки възможност на студентите да се докоснат до реалния бизнес, прилагайки теорията в практиката. Второто голямо достижение на Тигрите, според мен, е налагането на добрите практики за измерване на удовлетвореността на служители, в унисон с имиджа на всяка една фирма/бранд.

Георги Узунов – Managing Director, SITEL Bulgaria

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията