Гергана Раковска – създаването на кариерните центрове заслужава адмирации

Гергана Раковска Гергана Раковска

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
Първият ми спомен е от 2003 година, когато имах нужда от партньор за създаване на връзка между бизнеса и образованието, за да подпомогнем реализацията на младите хора в България. По това време работех в Американската агенция за международно развитие и срещата със Заро и екипа беше причина да изберем Тигрите и да се впуснем заедно в създаването на кариерни центрове в университетите и обучението на кариерни консултанти. През 2007 година с влизането на България в Европейския съюз американските проекти приключиха и тогава поех Фондация на бизнеса за образованието, която Джобтайгър създаде през 2005 г. за да продължим мисионерските дела. Вече 15 години съм щастливка, че работя във Фондацията и зад гърба си имам Заро и неговия екип.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Приятелство, подкрепа и истинска любов и отдаденост за създаване на по-добри възможности за реализация на младите хора в страната.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
Да изброя всичко, което постигна JobTiger за пазара на труда и връзката между бизнеса и образованието, е невъзможно. За мен сред най-големите постижения, които заслужават адмирации, са популяризирането на стажантските програми и създаването на възможности за набиране на опит от младите хора. Това беше свързано с огромни усилия и продължителна информационна кампания в цялата страна. Ролята на JobTiger за изграждането на качествени и достъпни кариерни услуги в цялата страна, във всеки университет и всяко училище, е безспорна и заслужава адмирации. Националните дни на кариерата са събитие със запазена марка, чакано от всички млади хора и работодатели. Създаването на по-голяма прозрачност по отношение на заплащането у нас със Заплатомер, каузите в Кошер, стотиците полезни статии и видеа в JobTiger.TV, десетките обучения за младежи, безработни и заети в страната – всичко това помогна на хиляди българи да подобрят своите умения за заетост и да си намерят работа.

Честити да сте, Тигри! Още много години да работим заедно и да се радваме на приятелство!

Гергана Раковска е председател на Фондация на бизнеса за образованието, кариерен експерт, замесен в създаването на много кариерни инициативи и приятел на всички бивши и настоящи Тигри.

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията