Хората в JobTiger, Investors in People

Хората в JobTiger, Investors in People

„Веднъж Тигър, цял живот Тигър“

JobTiger винаги е била компания, в която царят семейна и приятелска атмосфера, дух на задружна работа, взаимопомощ, толерантност и уважение. Йерархията е слаба и се дължи повече на признатото лидерство, отколкото на строги правила. Хората се радват на успехите си – професионални и лични и си помагат при проблеми.

Естествено, с разрастването на екипа в годините след 2007-а поддържането на това състояние не винаги беше лесно. Правеха се грешки в подбора, но се вземаха поуките от тях, а екипът сам отделяше тези свои членове, които по една или друга причина не пасваха. Всички те намериха своята успешна професионална реализация и лично щастие другаде. Системата за подбор и управление с годините се усъвършенстваше и грешките ставаха все по-малко. Помагаха знанията и уменията, придобити при създаване на Audit Advice Associates, изборът и уточняване на методологията ѝ за работа през първите години от дейността на дружеството. Един от най-съществените приноси беше на Investors in People.

Investors in People е международен сертификат, който удостоверява фирмената ангажираност за високо бизнес представяне и отлично управление на наличния персонал, който се ползва по цял свят. През пролетта на 2015 година осъзнахме, че това е задача не само за големи фирми, но е напълно постижима цел и за една малка (сравнена с другите сертифицирани) HR компания като JobTiger. Нещо повече – осъзнахме, че принципите в Investors in People са много близки да това, което искаме да изградим и работата по сертифицирането би ни помогнала неимоверно да подобрим JobTiger и да постигнем целите си по отношение на хората в компанията.

Започнахме подготовка и през юли 2015-а JobTiger се сертифицира с „Working with Investors in People. Но многото работа тепърва предстоеше. Колкото и близко да бяхме до стандарта, като в някои области го покривахме изцяло, имаше аспекти, които тепърва трябваше да уточним.
Най-важно, от наша гледна точка и основополагащо за всички останали области, беше да проведем серия от общи за всички хора в компанията обсъждания на мисията, визията и ценностите на JobTiger. Да намерим заедно отговорите на въпросите къде и как искаме да стигнем и какви искаме да бъдем. Целият процес отне месеци в дискусии, подготовка и нови дискусии, докато стигнахме до резултат, чието основно предимство е, че не е „спуснат отгоре“, а е споделен и приет от всички членове на екипа, че е израз на общото разбиране за ролята, която JobTiger трябва да изпълнява, както и за типа хора в него и за поведенията, които отличават всеки член на екипа.

Мисията, която приехме, е „да създава стойност за хората, търсещи работа, бизнеса и обществото“.

Визията на JobTiger е „да създава свят, изпълнен с целеустремени и вдъхновени хора, за които работата не е само средство за препитание, а е основен фактор за щастлив и пълноценен живот“.

Ценностите на компанията са: доброта, самоусъвършенстване, компетентност, креативност, отговорност.

Защо това е важно? Защото дава рамката, в която функционира компанията, основа за вземане на всички решения. След приемането на мисията, визията и ценностите от всички, е изключително лесно да се вземат трудните решения. Когато пред някой член на екипа стои дадена дилема, той просто трябва да прецени кое от възможните решения отговаря на ценностите, на визията и мисията на компанията и да избере него. Това улесни изключително много ежедневната работа и даде практически инструментариум при овластяването на хората в JobTiger. Те не само получиха максимална свобода на действия и решения, но и начин да се вземат самостоятелни, обосновани и напълно защитими решения при изпадане в трудна ситуация. Това наистина окрили екипа. Важен аспект на Investors in People е възможността за вземане на решения от долу нагоре и ние за пръв път имахме наистина добър начин да го правим.

JobTiger се сертифицира по Investors in People с ниво Silver през ноември 2016 година и се присъедини към голямото семейство от 14 000 организации в 75 държави, които бяха сертифицирани по това време.

Когато се готвехме за ресертификация през 2019 година, се възползвахме от тази възможност и от изискванията на стандарта, които трябваше да покрием, за да преразгледаме и уточним и стратегията на JobTiger и фирмените цели, които искаме да постигнем. Отново решение, взето след обсъждане от целия екип. Следващата стъпка беше коригиране на компетентностния модел на компанията според вече приетите стратегия и цели.

Този начин на вземане на стратегически решения помага на хората да ги разберат и обживеят и съответно да се отнасят към тях като към свои, каквито те са по съществото си. Стратегията днес е израз на желанията, разбиранията, опита и целите на всеки член на екипа.

JobTiger се ресертифицира по стандарта Investors in People с ниво Silver през октомври 2019 година, а през 2020-а спечели престижното отличие Employer of the year 2020 Silver за компании с до 49 служители, сред конкуренти от цял свят, за своята отдаденост да постига добри резултати като реализира потенциала на служителите си.

Днес компанията е именно това – място за работа на хора с общи цели, а резултатите ѝ са следствие на съвместната работа на всички, на професионализма, гъвкавостта, разбирането и подкрепата, която си оказват хората. Това е основната разлика между JobTiger и всяка друга компания на HR пазара, и не само, в България.

Ето и членовете на този легендарен екип днес:
Александър Игов, Ангел Цурев, Ани Тодорова, Велина Андонова, Величка Такева, Илина Маринова, Йоанна Кирилова, Калина Ламбова, Катрин Хрусанова, Мария Делчева, Моника Будинова-Иванова, Наталия Цветанова, Светлозар Петров, Силвия Йорданова, Християн Петков.

Без тях нищо не би било същото!

Очаквайте следващата част на историята на JobTiger.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията