JobTiger през кризите от 2000-а, 2009-а, 2020-а години

JobTiger през кризите от 2000-а, 2009-а, 2020-а години

Кризите са неизменна част от живота и от икономическите цикли. Едно от нещата, които различават компаниите, е умението им да се справят с кризите. Какви действия предприемат и какви уроци научават. Как се отнасят с хората си.

JobTiger започна живота си с криза. В годината на създаването му избухна кризата със спукването на дот-ком балона. Тя постави на сериозно изпитание всички интернет компании, особено млади и неукрепнали като JobTiger. Въпреки че в младия интернет пазар на България това влияние беше много слабо изразено, по отношение на току що създадения сайт за търсене и предлагане на работа то беше значително. Наложи се плановете за развитие да се преосмислят. Основната цел беше бързо постигане на финансова самостоятелност и независимост от допълнителни инвестиции, които трудно биха могли да се намерят в това време. Тъкмо тогава се родиха доста от първите опити за диверсификация, както и социалните програми на JobTiger. Непосредствен резултат беше и първото издание на форум „Кариери“.

Финансовата криза от 2009-а ни завари в период на разрастване. Фондация на бизнеса за образованието, Tiger OnSite и TigerClub бяха създадени, усилено се изграждаха регионалните офиси, вече пет на брой. Тук е важно да уточним, че HR компаниите са едни от първите, които усещат кризата. За нас проблемите започнаха през септември 2008 г. с главоломното падане на новите поръчки и отказването на клиентите от поръчки (особено за подбор), по които работим и сме почти на финала. Тогава в договорите ни тези случаи не бяха предвидени и всичко оставаше за сметка на JobTiger. Не бяха малко дните, които започваха със загуба от десетки хиляди лева. За една HR компания това са много пари. До Нова година и голяма част от персонала под наем беше освободен от компаниите, които го ползваха. Източниците на приходи намаляваха всеки ден. Въпреки това решихме да започнем публикуването и на безплатни обяви, за да подкрепим клиентите си, които са в тежко положение. JobTiger губеше пари всеки ден.

Ситуацията изискваше незабавни и решителни мерки, за да бъде овладяна кризата и да спасим компанията. Първото и най-важно беше да запазим работните места на хората в JobTiger. След общо обсъждане в цялата компания, единодушно решихме да предприемем намаление на заплатите в зависимост от позицията (най-големите заплати с най-голямо намаление), но да запазим всички служители и да няма съкращения. Това не беше заповед, спусната отгоре, а решение след вътрешно обсъждане на екипа. Хората са най-ценното нещо в компанията и по-късните събития показаха правотата на това решение.

Втората мярка беше свързана с подбора на персонал. Ние винаги сме работили така, че получаваме заплащане при започване на работа на наетия човек. Така, прекъсването на договорите за подбор на кой да е етап на тяхното изпълнение, оставяше JobTiger без приходи, независимо от свършената работа. Започнахме предоговаряне с всички клиенти, така че при прекъсване на договор от тяхна страна, поне част от усилията ни да бъдат възнаградени. Клиентите проявиха разбиране към ситуацията, но все пак процесът отне няколко месеца.

Третата логична стъпка беше да се преосмислят всички разходи и да се предоговорят договорите за доставки така, че да не се харчат излишно средства и разходите на компанията да се равнят по намалелите ѝ приходи. Беше изключително важно за компанията да спре да губи пари.

Четвъртата стъпка беше отварянето на финансите за всички в JobTiger. Така всеки знаеше реалното състояние, можеше да се ориентира по-добре в ситуацията, както и да дава предложения за подобрение – както за увеличение на приходите, така и за намаляване на разходите. Някои от тези предложения бяха особено добри и помогнаха много за овладяване на кризата. Отворените финанси се оказаха такава добра практика, че тя е валидна в JobTiger и до днес.

Всичко това се правеше едновременно и когато в пролетта на 2009-а кризата официално стигна до България, ние бяхме готови, бяхме стабилизирали JobTiger. Създадохме и портал със съвети за по-лесно справяне с кризата kriza.bg (вече не съществува).

Запазването на всички хора ни помогна изключително много. Първо, заради духа на сътрудничество и борба за общи цели, който цареше в компанията. Второ, когато на пазара започнаха да се появяват по-мащабни проекти, на практика JobTiger единствен имаше капацитета да ги поеме и закономерно това се случваше. Това, паралелно с усилената работа на екипа по ежедневните задачи, постепенно стабилизира компанията и я направи отново печеливша. До окончателното отърсване от последствията на кризата минаха години, но пътят беше начертан.

Коронавирус кризата ни завари донякъде подготвени.
От една страна, ние очаквахме известен спад на световните борси и се готвехме за отражението му на пазара в България. Бяхме преосмислили натоварването и продуктивността на различните отдели и дейности и през 2018-2019-а бяхме реорганизирали изцяло работата, така че да останат само най-добре работещите звена на компанията. Бяхме въвели Scaling Up методологията на Verner, съвместно с OKR (Objectives and Key Results), което се оказа подходяща комбинация, която силно допринесе за фокусирането и продуктивността на работата.

От друга страна, няколко години по-рано бяхме предприели мащабни планове за промяна на правилата и процедурите в JobTiger, за да постигнем максимална ефективност и пълно използване на работното време за продуктивни действия. Работата по Investors in People беше дала на хората необходимата мотивация и инструменти за директно допринасяне за успеха на това начинание.

Завършваше и мащабна промяна на софтуера и хардуера, които се ползват в компанията, отново с цел максимална ефективност, преминаване към най-съвременните облачни услуги и възможност за работа отвсякъде. Последният лаптоп от плана беше доставен, подготвен и предаден на служителя само седмица преди първия локдаун. Същевременно повечето аспекти на дистанционна работа вече бяха тренирани. Когато кризата настъпи, JobTiger беше една от малкото компании, която практически не срещна трудности, не трябваше тепърва да се подготвя и пренастройва, а просто приведе в изпълнение предварително подготвените (с друга цел) планове и процедури.

Това ни даде възможност да използваме пълния потенциал на екипа още в първото предизвикателство – провеждането на Национални дни на кариерата изцяло онлайн. Стартът им беше планиран за едва седмица след обявяването на извънредното положение, което направи провеждането им на живо невъзможно. Проектът се оказа успешен и начерта много пътища във време, в което бъдещето беше неясно. JobTiger беше многократно отличен за този успех, но най-голямото признание е удовлетвореността на компаниите и търсещите работа, както и удоволствието от добре свършената работа.

Трудните времена тепърва предстояха и още не са отминали, но добрата подготовка и опитният и мотивиран екип ни дадоха възможност да се съсредоточим във важното – да открием нуждите на пазара в новата обстановка и да подготвим необходимите на клиентите ни продукти. В годината на коронакризата успяхме да изградим системата за аутсорсинг на мини екипи, както и да създадем облачни версии на два от основните ни продукти – на изследването на ангажираността и на геймифицираната e-learning система GoodWorky.

Задружният и неуморен труд на екипа винаги е давал резултат и вярваме, че усилията ни и този път ще бъдат възнаградени. Нещо повече – във времена, в които планирането е практически невъзможно, именно отличният екип е в основата на успеха. Неоспоримият факт е, че във всички кризи досега решаващ фактор за успеха на JobTiger винаги са били хората, прекрасният екип, който компанията има – всеки един човек в компанията, професионализмът, гъвкавостта, разбирането и подкрепата, които те демонстрират всеки ден.

Очаквайте следващата част на историята на JobTiger.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията