Кариерните форуми – шанс за младите

Кариери 2002 - каталог на фирмите - участнициКариери 2002 – каталог на фирмите – участници

Обичайният по света формат за кариерен форум е следният: университет организира Дни на кариерата за своите възпитаници и кани компании, за да се срещнат с тях и да им предложат работа или стаж.
През 2000 година кариерни форуми в този смисъл в България нямаше. AIESEC организираха мини събития, основно в УНСС, за своите членове на които канеха компании, които биха наели студенти икономисти. В края на 2001 година тяхното текущо ръководство ни сподели на среща, че нямат интерес да организират повече кариерни събития и смятат да се откажат и ни поканиха да продължим с инициативата.
Тогава JobTiger реши да поеме тази организация, но с няколко съществени промени. Кариерните събития трябваше да са за студенти от всички университети и специалности и да се канят фирми от всички възможни бизнес сектори, както и от държавната администрация. Наши партньори през първата година станаха Министерство на икономиката и Top Team, които имаха опит с организирането на друг тип (компютърни и интернет) изложения. Така се роди форум „Кариери“.

Съмнения и проблеми
За нас вземането на това решение беше доста трудно и оспорвано вътрешно. Ние бяхме сайт за работа и в бизнеса с обявите и намесването ни в нещо толкова различно и ново беше опасно и потенциално вредно и разрушително. Все пак убеждението, че трябва да помагаме за развитието на пазара на труда надделя и след доста спорове решението беше взето. Практиката показа, че опасенията ни са били основателни. Дълги години оборотът на компанията падаше с около 30% в месеците на подготовка и провеждане на форума не само заради фокуса на екипа и многото работно време, отделяно на това, но и заради многобройните промоции, давани на участниците в изложенията. Самият форум не бе проектиран ценово, че да носи печалба и това се приемаше като част от нашата корпоративна социална отговорност (макар този термин още да не беше навлязъл в България). Нормализирахме цените за участие едва десетина години по-късно, когато на пазара на кариерните събития излязоха и други участници и това подпомагане вече нямаше смисъл.

Младежката безработица
В началото на века един от големите проблеми беше младежката безработица. Реализацията на младите беше много трудна и поради честите изисквания на фирмите за предишен опит. От това време датират и вицовете за търсенето на 22-годишен служител с три езика и пет години опит. Как обаче този опит да бъде набран? Едно от решенията бяха студентските стажове.

Стажантските програми
През 2000 – 2001 години стажантски програми имаха едва няколко международни компании в България, и то наложени като част от корпоративната им политика в световен мащаб. В миналото имаше стажовете като част от учебните програми на университетите, но поради промяната на бизнес средата в началото на прехода и загубата на традиционните връзки между бизнес и образование, провеждането има беше формално и на практика безполезно за студентите. Една от големите амбиции при създаването на кариерните форуми беше име налагането на стажуването във формата, който е приет по света и който познаваме сега.

Заплащането на стажантите
Един от големите спорове в първите години на „Кариери“ беше по въпроса със заплащането на стажантите. Самата идея за стажанти беше нова за бизнеса, ползите от тях в компанията беше неясна за фирмите и съответно те, ако бяха склонни да пробват да работят с млади хора, виждаха стажуването по-скоро като безплатно. Нашето разбиране беше, че трудът, ако и стажантски, трябва да се заплаща, ако и по-ниско от обикновените служители. С годините нуждата от това убеждаване отпадна и в наше време безплатният стаж е екзотика.

Кариерни форуми в академичните градове
Обичайният по света формат за кариерни форуми е организирането им за студентите на конкретен университет. Самото зараждане на форум „Кариери“ в България му даде друг формат – базиран не на отделен университет, а на академичен град (където има университети). Това се оказа доста ефективно и полезно за всички решение. Компаниите се готвят и участват в един кариерен форум за академичен град. Това им пести време и средства. Съответно много повече компании имат възможност и решават да се включат. Това дава и повече шансове на студентите – срещат много повече работодатели, отколкото иначе биха посетили техния университет. Дълги години това беше уникален формат и предизвикваше учудване в чуждестранните ни партньори. Днес такива форуми се организират вече в доста европейски държави.

Университетски кариерни форуми
С времето, когато идеята за Дни на кариерата придоби гражданственост, някои от университетите пожелаха да направят и свои изложения извън програмата на форум „Кариери“. Тук трябва да споменем Технически университет – София (2006 г.), ФМИ на Софийски университет (2010 г.), Варненски свободен университет, ХТМУ, Великотърновски университет (2011 г.). Ние, разбира се, им помогнахме с ноу-хау и опит и партнирахме в първите издания. Организирането на някои от форумите с времето беше прекратено , но други се развиха и днес ние с удоволствие наблюдаваме успехите им.

Разрастване на форум „Кариери“ в повече градове
Първото издание на „Кариери“ беше в София през 2002 година. Участваха 21 компании, основно международни, и 17 администрации. В това отношение подкрепата на Министерство на икономиката беше безценно. След успешното му провеждане беше решено през 2003-а да продължим, като добавяме постепенно и останалите академични градове. Разрастването трябваше да е поетапно, не само с оглед на наличните ресурси, но и за да може идеята постепенно да придобие популярност и повече бизнеси да се включат.
През 2003-а добавихме в календара Варна, през 2004-а – Пловдив. Последваха Велико Търново (2005 г.), Русе (2006 г.), Стара Загора и Благоевград (2007 г.), Свищов (2008 г.). Габрово (2018 г.).
Кризата през 2009-а спря разрастването и дори два града – Стара Загора и Благоевград отпаднаха от календара поради намаления интерес на бизнеса. След възстановяването на икономиката и бизнеса от кризата разрастването продължи с добавянето на Габрово (2018 г.). Имаше и други заявки за разрастване, но новата криза отново забави развитието. Но даже и в този си вид, от години форумът е най-голямото роуд шоу на Балканите.

Партньорите
В JobTiger винаги сме вярвали в партньорствата. Те позволяват да се комбинират усилията и възможностите на повече субекти и да се постигне много по-добър за всички краен резултат.
Партньорството в началото на форум „Кариери“ с държавната администрация в лицето на Министерство на икономиката, Министерство на транспорта и Министерство на държавната администрация и административната реформа и нескончаемата енергия на министър Николай Василев и програмата му „Българската мечта“ допринесе много за бързото приемане от обществото, бизнеса и администрациите на идеите за стажуването, работата със студенти и млади хора и на съществуването на Дните на кариерата въобще.
Съществена роля в разрастването имаше и спонсорството на Нестле България АД. Шестнадесет години най-голямата хранителна компания в света беше не само наш спонсор, но и добър партньор. В началото Нестле бяха една от малкото компании в България с развити човешки ресурси и функционираща стажантска програма, така че обвързването им като спонсор на „Кариери“ беше логично. Тяхната финансова помощ ни позволяваше дълги години да запазваме цените за участие на бизнеса изключително ниски. Вярването ни беше, че е по-добре компаниите да инвестират парите си в стажантски заплати, отколкото в такси за участие.

Организацията
В началото организацията на форумите беше плод на много ентусиазъм, които донякъде заместваше липсата на опит. Самото аранжиране на залите, както и подготовката на компаниите, бяха съвсем базови. Провеждането, отварянето на стажантски и работни места за младите хора, беше по-важно от визуалното представяне. С годините това се промени и днес форумите имат съвсем съвременен вид. За сравнение – за провеждането на първия форум във Варна един човек от нашия екип пътува с автобус с един банер и един сак материали. Днес минимумът командировани е четири души с две коли багаж.

Студентите
Идеята за стажантски програми и кариерни форуми беше нова и за студентите. Семействата им също подхождаха с традиционното недоверие. В първите години не бяха рядкост студенти, придружени от родител, който да се увери, че това което се предлага, е почтено и безопасно. Другата новост, за която вече споменахме, беше форматът на автобиографиите, мотивационните писма и целият процес на кандидатстване и одобрение за стаж или работа в модерна компания. Бързо стана ясно, че ще е необходима огромна разяснителна програма. Публикуваната от нас в интернет информация се оказваше недостатъчна, а и интернет не беше толкова широко разпространен и масово студентите нямаха или имаха твърде ограничен достъп до него.

Подготвителните семинари
Подготвителните семинари станаха част от програмата на форума през 2004 година. Амбицията на екипа на JobTiger беше да посети всеки университет, който ни даде такава възможност, и да проведе семинар със студентите, покривайки неясните въпроси. Обикновено се организираха 20 до 30 семинара в цялата страна в месеца, предхождащ „Кариери“. В първите години понякога тези семинари преминаваха бурно, в разисквания, и продължаваха с часове, като рекордът е четири часа и половина. Това се повтаряше всяка година и беше необходимо, понеже на мястото на обучените и завършили студенти всяка година идваха нови. Тази необходимост отпадна чак когато в интернет се натрупа достатъчно информация във всякакъв формат по тези въпроси, а студентите масово имаха достъп до нея. Самите форуми бяха станали традиционно и очаквано събитие. Последните подготвителни семинари се проведоха през 2017 година.
Дълги години семинарна програма, вече от компаниите участници имаше и по време на форума в отделни зали, но с времето интересът на студентите към нея намаля и тази нужда отпадна.

„Национални дни на кариерата“
Често се случва така, че когато започваш нещо, не осъзнаваш мащаба му и възможностите му за развитие. Случва се и това развитие да не е планирано и да те изненада. Форум „Кариери“ е типичен пример за това.
Едва през 2010 година във връзка с десетата годишнина на JobTiger и десетия юбилеен форум „Кариери“ осъзнахме какво сме постигнали. Очевидно начинанието беше успешно, необходимо и щеше да се продължи работата по него. Социалната инициатива беше се превърнала в нужно за обществото и очаквано събитие. В този случай трябваше всичко да се постави на много по-професионална основа. Най-накрая трябваше да се реши и проблемът с ежегодното отделяне от други екипи на хора за организацията и провеждането му и намаляването на обема на работата и приходите в другите отдели.
Тогава създадохме отдел „Събития“, първоначално с един служител. Създадохме и годишен календар на събитията с изложения през цялата година на база на натрупания опит и вече започнатите инициативи. По това време знаехме доста по-добре от какво има нужда пазарът на труда и тези решения се доказаха като правилни. Всички, включени тогава в годишния календар, кариерни изложения продължават да се провеждат и се разрастват.
Форум „Кариери“ се превърна в „Национални дни на кариерата“ – нещо което той по същността си отдавна беше. Изнесохме цялата информация в отделен сайт – careerdays.bg. Направихме и конкурс за лого на форума. Но най-главното – през 2010 година „Национални дни на кариерата“ и кариерните форуми окончателно заеха своето място в портфолиото на JobTiger. Осъзнахме, че отдавна не сме просто професионален сайт за работа.
В наши дни отдел „Събития“ е в зряла възраст, с опитни колеги, отговарящи за организацията и провеждането както на наши, така и на събития на клиенти.

Очаквайте следващата част на историята, посветена на ранните социални проекти на JobTiger.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията