Мартин Заимов – мога да разчитам за полезно знание и дискретен съвет

Мартин Заимов Мартин Заимов

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
Съвпада със спомените за първите цифрови комуникации и Google, който тогава излъчваше толкова положителен заряд, та и JobTiger носеше със себе си положителния дух на американско предприемачество. Както Американския университет в който отново се засякохме със Заро. Спомням си също един от ако не и първият опит у нас за конкурс за startup-и по който работихме заедно, а JobTiger беше организационната основа.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Неудобство 🙂 Много по-често съм се обръщал за съдействие, отколкото съм договарял професионална услуга.

Но Заро и екипът му са винаги там. Винаги отзивчив и винаги от помощ. Не са много хората, които толкова много пъти са ми помагали. Благодаря ти, Зарко!

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
Не вярвам в съществуването на пазар за хора. Дори при рибата, стоките и услугите, да не говорим за преживяванията, пазарът е аналитичен конструкт, понякога водещ до вредни изводи, а сравнението на хората със стоки или услуги ми се струва непочтено или поне подвеждащо.

За мен Job Tiger е сигурна референция и човек на когото мога да разчитам за полезно знание и дискретен съвет. Откриването на подходящ за дадена работа човек е винаги трудно. Заро е първият човек за когото помислям, когато търся непознат човек.

Пожелавам ви да сте верни на себе си и да сте едни от първите строители на по-добрия свят и по-добрата България.

Мартин Заимов – Основател на Генератор (2017)

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията