Проф. д.п.н. Галя Христозова – появихте се съвсем навреме

Проф. д.п.н. Галя ХристозоваПроф. д.п.н. Галя Христозова

Вие – JobTiger, се появихте съвсем навреме в Бургаския свободен университет. В годините, в които младият ни университет имаше амбицията не само да подготвя своите студенти, но и да осъществява пряка връзка с работодателите, за да усъвършенства учебните си планове и програми с оглед очакванията на бизнеса.

Вие – JobTiger, се появихте като вихър в Бургаския свободен университет. Млад, амбициозен екип, с много идеи, с чудесна организация, с висока корпоративна култура.

Началото беше през април 2009 година. Не сме очаквали, че форумът ще е с такъв мащаб! Когато видяхме десетките фирми, очакващи въпросите на студентите, техните материали, презентации, осъзнахме грандиозността на организацията и на събитието.

През тази първа година организаторите – JobTiger, Министерството на държавната администрация и административната реформа и „Нестле България” АД, презентираха пред бъдещите специалисти развитието и дейността си. Студентите се информираха за дейността на JobTiger, който е първият професионален уеб сайт за подбор на персонал в България, за същността на форум „Кариери”, получиха практически указания за представяне и участие във форума.

И така точно десет години форумът за студентски стаж и кариера “Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот” се превърне в ежегоден за Бургаския свободен университет с цел да подпомага бъдещите млади специалисти, търсещи добра кариера и реализация.

Целта на изложението, на което участваха винаги над 20 фирми – създаване на условия за среща на студентите с реалния бизнес, получаване на информация за студентски стажове, условия за кандидатстване за стажантски позиции, създаване и развиване на нови възможности на пазара на труда в региона е изпълнена. Стотици студенти намериха своето място за практика, за работа, за реализация.

Благодарим на работливите и сърцати колеги от JobTiger за сътрудничеството, колегиалните взаимоотношения и толерантността. Благодарим, че професионално и компетентно подпомогнахте за осъществяване на преки контакти с бизнеса и че имахте грижа за реализацията на студентите на Бургаския свободен университет!

Честита 20-годишнина!
Бъдете смели, отговорни, полезни още много години!

Проф. д.п.н. Галя Христозова – Ректор на Бургаския свободен университет

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията