проф. д-р Христо Бонджолов – заедно с компания JobTiger променяме диалога на Пазара на труда

проф. д-р Христо Бонджолов – заедно с компания JobTiger променяме диалога на Пазара на труда

1. Какъв е първият ми спомен от JobTiger?
Сътрудничеството между компания “ДжобТайгър” и Великотърновския университет датира от 2006 година, когато отваря врати Университетският кариерен център. Университетските кариерни центрове в България са създадени по инициатива на проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие и JobTiger. За старта на дейността си, Кариерният център получи подкрепа от компанията, по отношение оборудване с техника, мебели и материали, както и безценен практически опит в работата, насочена в областта на Човешки ресурси.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Предоставяне на множество възможности за личностно и кариерно развитие.
През 2006 година, за първи път, на територията на Великотърновския университет се проведе Форум „Национални дни на кариерата“. Форумът се организира от компания JobTiger ООД със съдействието и спонсорството на „Нестле България“ АД. От тогава всяка година „Национални дни на кариерата“ събира на едно място големи български и международни компании, предлагащи стажантски и работни позиции в различни бизнес сектори. Целта е да се обединят усилията в създаване на възможности за професионална реализация на студенти и млади специалисти, както и да се подпомогнат работодателите в набирането на стажанти и персонал. Събитието е част от инициативите на организаторите за създаване на благоприятна среда за развитието и запазването на младите специалисти в България. Във Велико Търново форумът се посещава от близо 2000 души, голяма част от които, благодарение на събитието, са открили подходящи възможности за първи стаж и работа.

В продължение: през 2015г. г-н Светлозар Петров получи покана за член на университетското настоятелство. С решение на Академичния съвет той е вече 5 години в състава на настоятелството на Великотърновския университет.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
Посредством дългогодишната си дейност, компания JobTiger промени диалога на пазара на труда, между работодателски организации, търсещи работа и образование.
Кариерният център на ВТУ подготвя партньорства с компании от различни сектори, което също говори за раздвижването на пазара на труда – първото място, където обикновено развиващите се средни и големите фирми търсят кадри, са именно университетите. Според нас засилен интерес има от фирми, опериращи в т.нар. модерни бизнеси – IT сектора и, разбира се, аутсорсинга на услуги. Така например от 2008 г. ВТУ си партнира с редица фирми, които се занимават с информационни услуги, медиен мониторинг и др., което се подкрепя от компанията за подбор на кадри JobTiger.

Синхронното позициониране на страните, участващи пряко и косвено на пазара на труда, предопределя както пълноценното кариерно развитие на личността, така и икономическото развитие на обществото.

проф. д-р Христо Бонджолов – Ректор на Великотърновския университет

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията