проф. д-р инж. Илия Железаров – JobTiger събраха на едно място бизнеса и студентите

проф. д-р инж. Илия Железаров – JobTiger събраха на едно място бизнеса и студентите

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
Първият ми спомен от JobTiger е от времето, когато бях млад асистент в Технически университет – Габрово, а JobTiger беше в основата на проект за изграждане мрежа от кариерни центрове във висшите училища, по който бяхме партньори. Тогава работех по дисертация за внедряване и подобряване на системата за измерване и управление на качеството на университета, а в кариерния център се събираха потоците на информация за желанията на студентите и изискванията и удовлетвореността на работодателите.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
През всичките години, а те не са малко, работата с JobTiger е била коректна, ползотворна и се постигнаха много добри резултати за позиционирането на Технически университет – Габрово като водещ образователен център в страната в областта на инженерното образование. Благодарение на „Дните на кариерата“ и „Дните на кариерата ИТ“, които JobTiger организира при нас, успяхме да изградим нови партньорства и да дадем възможност в университета да направят директна среща бизнеса и студентите.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
Поне за мен JobTiger са първите, които с инициативата „Дни на кариерата“ събраха на едно място бизнеса и студентите, по начин, който преди това не беше правен. А това беше важна стъпка за намаляване на разстоянието между образованието и индустрията.

проф. д-р инж. Илия Железаров – Ректор на Технически университет – Габрово

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията