Ранни социални проекти на JobTiger

Най-голям корпоративен дарител на време и услуги за 2006 г. Най-голям корпоративен дарител на време и услуги за 2006 г.

Още в първите дни на JobTiger, ние възприехме една максима, която изповядваме и до днес: когато една компания е печеливша, тя трябва без колебание да отделя част от печалбата си и да я връща в обществото под формата на различни социални проекти.

В началото бяхме, ако и ентусиазирани, но неопитни и не всички проекти бяха мащабни и успешни, не винаги концентрирахме усилията си в най-необходимата сфера. Но и времената бяха такива, дарителството едва прохождаше, корпоративната социална отговорност не бе наложена даже като термин, цялото общество се учеше в движение. В такава среда и малките инициативи биваха добре приемани и палеха факела на желанието за повече. Много от инициативите впоследствие бяха възприети широко и се развиха от други организации, нуждата от други отпадна. Но все пак е добре да разкажем за началото и за първите по-успешни проекти.

За организацията на форум „Кариери“ и кариерни дни с различни университети, за проблемите, които стояха тогава на пазара на труда, вече разказахме. Работата с младите хора и до ден днешен е един от приоритетите на JobTiger.

„Завръщане у дома“
Още в началото на века големият брой българи – емигранти, живеещи, учещи и работещи по света, се смяташе за проблем за икономиката и за развитието на нацията. Съществуваше нагласата, че е добре те да се завърнат, но нямаше ясна концепция как това да стане. Решението за емиграция е нещо доста лично и за него имат значение доста фактори. Освен перспективите за реализация на пазара на труда и развитие, освен заплатата, голямо значение имат и фактори като чистота, благоустрояване, сигурност, възможност за обучение на децата, семейство, приятели и дори мода. Съответно решението за връщане на емигрантите в България никога не е зависело само от професионалните възможности. Когато създавахме проекта „Завръщане у дома“, ние имахме предвид това и то залегна във формулировката и целите на проекта.

„Завръщане у дома“ никога не е имал претенцията, че ще върне хората в България. Това, което искахме и правехме години наред, беше да снабдяваме тези хора с пълна, професионална и непрекъснато обновявана информация за пазара на труда и възможностите на него, за да можем да подпомогнем едно решение за завръщане. Проектът стартира през 2002 година и бързо намери съмишленици и беше подкрепен от Министерство на икономиката и Агенция за българите в чужбина.

„Завръщане у дома“ работи дълги години, в последствие успоредно и с други инициативи като „Българският Великден“. През 2007 година правителството взе решение да бъде по-активно в тази сфера, стартира собствени проекти и продължаването на „Завръщане у дома“ като социален проект на компанията се обезсмисли. През 2008 година работата по него беше прекратена.

Програми за подпомагане трудовата реализация на хора в неравностойно положение
Тези програми стартираха през 2003 година с промяна в софтуера на JobTiger.bg и с широка разяснителна програма сред работодателите за ползите от наемането на такива хора.

В 2003 година безработицата беше все още сравнително висока, липсваше натиск върху компаниите, породен от липсата на хора на пазара на труда. Младите хора и тези в предпенсионна възраст срещаха трудности в своята професионална реализация, но още по-големи предизвикателства стояха пред хората в неравностойно положение – хората с увреждания и трайно безработните. Именно в тяхна подкрепа работеше тази програма.

Разяснителната програма сред работодателите бързо даде резултат и успяхме да привлечем съмишленици. Това не беше лесна задача по това време, тъй като пригаждането на работно място за хора с увреждания изискваше инвестиции, както и одобрение на направеното от Инспекция по труда. Точно втората част най-много безпокоеше компаниите. Дали инспекцията, идвайки за едно, няма да намери други някакви неуредици във фирмата. Все пак колелото се завъртя и започна назначаването на първите хора.

Имаше, разбира се, и неудачи в началото, базирани главно на опити за злоупотреби с програмите. Но компаниите придобиха опит и повечето останаха и продължиха с тези програми. В годините на възход и ниска безработица това се оказа полезен опит и инструмент за справяне с недостига на хора на пазара на труда.

Различно стоеше въпросът с необходимите промени в софтуера. Лесната част беше включването на опция в обявите за работа, че дадено работно място е пригодено за хора с увреждания, както и че компаниите биха се радвали да назначат такива хора или трайно безработни. Съответни незадължителни опции бяха включени и във формулярите за автобиография.

По-големият проблем беше от по-общо технологично естество. По това време сайтовете в интернет масово се изработваха с фиксирана големина на шрифта. Така беше по-лесно да се придържат към оригиналните си дизайни, а риспонсив дизайн не съществуваше дори като понятие. Съответно хората със зрителни увреждания нямаха никаква възможност да уголемят текста на даден сайт, за да могат да го четат удобно или въобще да го четат. Същевременно софтуерите за незрящи хора бяха доста несъвършени и не работеха с повечето сайтове с по-сложен дизайн. Дизайнът обаче беше изключително важен за привличането на потребители.
Намирането на компромисно решение не беше лека задача и изискваше значителна инвестиция на време и пари. Съответно убеждаването на повече колеги в българския интернет да се включат в такава инициатива не беше лесно. С времето се намериха, разбира се, решения, а по-късно, с напредъка на технологиите, проблемът беше окончателно решен. Днес практически на никой не му се налага да мисли особено за това при изграждане на интернет сайт.

Развитието на икономиката и пазара на труда и икономическият възход към 2007 година постепенно направиха и останалата част от инициативата вече ненужна и проектът беше спрян.

Студентска стипендия на JobTiger
През годините преди 1989-а стипендиантството беше широко разпространено и беше един от начините предприятията да си подсигурят необходимия приток от млади, образовани кадри. В първите години на прехода и с настъпването на поредица кризи тази практика беше преустановена. Същевременно доста млади хора избягваха да сключват договори за стипендии, за да имат свободата да работят на друго място, в друг град или в чужбина. През 2004 година само няколко (под 5) компании предлагаха стипендиантски програми. Същевременно икономическото разслоение в резултат на кризите правеше такива програми необходими за част от младите хора. Те бяха в някои случаи дори решаващи дали да следват, или не, поради липсата на средства.

В тази обстановка JobTiger реши да стартира своя годишна стипендия, да покаже на обществото и на бизнеса, че всяка една, дори малка компания, може да си позволи да подпомага поне един студент. Допълнително условие беше, че ние не изисквахме от стипендиантите си да започват работа в компанията, нито им гарантирахме работно място в нея. Искахме просто да помогнем.

Стипендията беше в размер на една минимална работна заплата за месеците на обучение – септември до юни. Отделно се изплащаха и еднократни награди за някои от подгласниците на избрания стипендиант, които са се представили отлично.

Някои от стипендиантите на JobTiger направиха забележителни кариери и се надяваме, че и нашата помощ е била от значение за това.

Вярваме и че тази инициатива даде резултат и успяхме да убедим доста компании да ни последват.

Студентската стипендия JobTiger се присъждаше в продължение на пет години – от 2004-а до 2008-а включително.

Предаването „Има начин“ по НКТВ Евроком
JobTiger от самото начало се бореше за модернизирането на пазара на труда. Промяната, разбира се, ставаше бавно и постепенно и имаше нужда от постоянна разгласа и убеждаване – и за обществото, и за доста от работодателите. Битуваха доста митове и легенди за пазара, които се нуждаеха от разясняване, Така през 2004 година решихме да инвестираме в създаването на предаване за пазара на труда, което да спомогне този процес. Телевизия „Евроком“ прие идеята и така бе създадено предаването „Има начин“. То стартира на 14 февруари 2004-а и се излъчваше един път седмично в продължение на половин година.

Предаването „Искам работа“ по Нова ТВ
Това беше първото реалити в България, посветено на пазара на труда. Като такова, то също имаше своето значение за развитието му. На живо се провеждаха интервюта за работа и работодателят в ефир обявяваше кой кандидат избира за назначение. В него JobTiger имаше скромната роля да подпомага избора на работодатели за участие и кандидати за назначаване. Друга част от работата ни беше стремежът реалити форматът да остане максимално близо до обичайните бизнес практики.

Предаването се излъчваше между 13 декември 2003-а и 4 юли 2004-а година.

Семинарите „Започни кариерата си с JobTiger и…“
Още с първите подготвителни семинари за участие във форум „Кариери“ стана ясно, че нуждата от такива обучения е огромна. Пазарът на труда се променяше и жаждата за познание в областта беше огромна. Как се пише CV и мотивационно писмо, какъв е процесът на кандидатстване, колко интервюта да очакваме, какво ще ни питат и как да се подготвим за тях, как да се облечем, каква заплата да поискаме – въпросите бяха безкрайни.

Форум кариери беше веднъж годишно и времето за подготовка не стигаше, за да можем да се срещнем с и да обхванем всички желаещи.

Така през есента поканихме колеги и съмишленици, които да подкрепят не само финансово, но и с примери от тяхната практика преподаването на темите, и се родиха семинарите „Започни кариерата си с JobTiger и …“, като във всеки един от тях участваше по една водеща компания в България. Стараехме се покрием не само София, но и основните академични градове.

Семинарите имаха успех и се радваха на голям интерес. Те се провеждаха месеци наред пред препълнени зали, като рекордът за присъствие беше 450 души.

По-късно голяма част от тази разяснителна работа беше поета от новосъздадените Кариерни центрове в университетите и JobTiger продължи да провежда единствено подготвителните семинари преди Дните на кариерата.

Клуб на корпоративния дарител
Разбира се, JobTiger не беше сам на полето на корпоративното дарителство. Такива програми имаха и много други, основно големи, компании. Постепенно се оформи нуждата корпоративното дарителство да има свое представителство, за да може по-добре да се бори за налагане в обществото не само на благотворителността като мярка, но и на стандарти за тази дейност.

На 23 май 2006 година Български донорски форум, GloBul, JobTiger, Обединена Българска Банка, OMV и Първа Инвестиционна Банка с подкрепата на Британско Посолство, София учредиха първия в България Клуб на корпоративните дарители. Клубът предостави на частните дарители пространство за общуване и помогна за постигането на по-голям социален ефект от частните дарения.

За нас участието в създаването на клуба беше повод за гордост – JobTiger беше малка компания, но дейността ни поставяше наравно с компании – мастодонти на пазара в България.

Глезла
Осиновяването на тигрицата Глезла в Софийския зоопарк през октомври 2006-а беше изцяло по инициатива на екипа на JobTiger и е един от най-прекрасните епизоди в историята на компанията. Източник на много забавление и хубави спомени за всички и същевременно още един повод за гордост. Специалната ни връзка с нея продължи до края на живота ѝ.

Награди
Дейността ни в тези години не остана незабелязана и JobTiger беше отличен със серия награди за постиженията си. Сред тях е важно да споменем:
– Награда за отговорен бизнес – „Инвеститор в човешкия капитал “ на BBLF – 2005-а – за Форум „Кариери“
– Награда „Инвеститор в човешкия капитал и условията на труд“ на BBLF – 2006-а за създаване на кариерните центрове
– Награда „Най-голям корпоративен дарител на време и услуги“ на БДФ – 2006-а
– Награда „Най-голям корпоративен дарител на време и услуги“ на БДФ – 2007-а
За малка, едва няколко души, стартираща компания това са огромни постижения. Освен повод за гордост те бяха добър старт и поставиха отлична основа за всичко, което направихме по-късно в областта.

Очаквайте следващата част, посветена на HR Weekend.
Всички истории можете да видите тук.
Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.

Публикации от серията