Най-голям корпоративен дарител на време и услуги за 2006 г.

Най-голям корпоративен дарител на време и услуги за 2006 г.

Най-голям корпоративен дарител на време и услуги за 2006 г.