Ваня Бабанин – светкавична адекватна реакция, отзивчивост и много хумор

Ваня БабанинВаня Бабанин

1. Какъв е първият ми спомен за JobTiger?
JobTiger за мен няма първи спомен – сякаш присъства в целия ми живот. Мисля, че е така с дълбоките приятелства. Но един от ярките ми спомени е участието на Заро в най-успешната до момента дискусия в България на Европейската асоциация на комуникационните директори: светкавична адекватна реакция, отзивчивост и много хумор. И до днес това усещане се затвърждава с всяко следващо впечатление и всеки следващ проект.

2. Какво означава за мен работата с JobTiger?
Че мога да разчитам на партньорска подкрепа – и професионална, и човешка. Независимо от щурите идеи, от строго професионалните високи изисквания, от нуждата от дребни логистични промени в последния момент – аз съм спокойна, сигурна в резултата и уверена, че гъвкавата реакция ще даде най-доброто във всяка ситуация.

3. Какво промени JobTiger на пазара на труда?
За мен JobTiger присъства и подкрепя осезаемо развитието на пазара на труда – и на хората, търсещи реализация, и на организациите, търсещи тези хора. Една от важните промени е към самите компании, работещи в HR-областта. Познавайки JobTiger, имам по-позитивно отношение и към всички останали, имам вяра, че ще срещна разбиране и професионализъм, независимо от коя страна на масата съм.

Честита годишнина, Тигри! Бъдете!

д-р Ваня Бабанин – консултант по управление на брандове и репутация, ръководител за България на European Association of Communication Directors, ентусиазиран фен на новите гъвкави практики за екипна работа.

Какво разказват другите за JobTiger можете да видите тук.
Историята на JobTiger можете да проследите тук.

Публикации от серията