Archive

Стабилизиране на предложенията в „ИТ“ сектора

С покачването на температурите през м. юни, спада броят на обявите, които биват публикувани във водещите сайтове за работа в страната.

Предложенията за работа са намалели с 6% (около 3000 по-малко) спрямо предходния м. май. Въпреки това те са с 1% повече спрямо същия период през 2023г.