Правила за участие в JT Creative Lab

От 20 ноември до 17 декември 2017 (4 последователни седмици) тук ще можете да предложите своите идеи за всичко, което според вас трябва да притежава най-добрият сайт за работа. Помислете за това, какво би ви улеснило, какво ви харесва или просто как си представяте идеалния сайт за работа – опишете какво бихте искали да включва той и го споделете с нас.


За финалисти на проекта ще обявим общо 4 идеи, които чрез положително гласуване са събрали най-много гласове.


Защо да предложите идея?

JT Creative Lab е проектът, който ви дава възможност да разгърнете креативността си и да споделите с нас как си представяте най-добрия сайт за работа. Ние от своя страна ще обсъдим идеите, а може дори да ги превърнем в работещи функционалности. Ще поканим авторите на 4-те идеи, които бъдат избрани за финалисти по проекта, да се включат в седмичнo #CreativeReality и да се снимат във видео с нашия екип.


Как да предложите идея?

Попълнете формата в секцията „Предложи идея” и, ако желаете, прикачете своя снимка и/или споделете активността си с вашите приятели и познати.


Какво трябва да съдържа предложението?

Описание на вашата идея и/или пример.


Защо мислите, че е важно предложената от вас идея да се осъществи и да присъства в един сайт за работа?


Как се гласува?

Гласуването се провежда онлайн и е в подкрепа на идеята т.е. гласовете са положителни – “За“.


Какво става с предложените идеи?

В продължение на 4 последователни седмици - от понеделник до неделя, ще можете да предлагате идеи за това какъв според вас трябва да бъде идеалният сайт за работа. Идеите ще бъдат публикувани на сайта след одобрение от администратор. Идеите, които са били предложени през почивните дни ще се публикуват в първия следващ работен ден.


Гласуването за идеите ще се провежда всяка седмица от понеделник до неделя, с изключение на първата седмица, когато ще могат единствено да се предлагат идеи. Ще може да се гласува само за идеите, предложени от вас и одобрени от организатора за гласуване през предходната седмица. Гласуването има за цел да определи по една идея, събрала най-много положителни гласове за всяка от седмиците. През последната пета седмица няма да се предлагат нови идеи и ще може да се гласува за идеите от предишната седмица.


Всички останали идеи, освен идеята - победител, предложени за гласуване и получили най-много гласове, могат да бъдат повторно предложени от самия организатор и отново да бъдат подложени на гласуване според регламента.


Общи положения

Всяка седмица, от понеделник до неделя, ще можете да изпращате предложения и идеи за това как си представяте най-добрия сайт за работа. Организаторът следва да даде одобрението си за всяка предложена идея преди тя да се публикува и да получи възможност да се гласува в нейна подкрепа през следващата седмица.


Всеки понеделник, с изключение на първата седмица на проекта, ще се активира гласуването за идеите, публикувани през предходната седмица. В неделята от същата седмица гласуването се прекратява и идеята с най-много гласове е идея-победител за седмицата и става финалист. След като една идея бъде обявена за финалист, то гласуването за нея се преустановява.


Всеки понеделник, с изключение на първата седмица на проекта, ще се обявява идеята-победител от гласуването от предходната седмица.


Повторно предложение за същата идея не се допуска.


Всеки може да гласува за една предложена идея само веднъж.


Всеки може да гласува за повече от една идея.


Правила и санкции

Организаторът има право да премахне без предупреждение и да спре от участие в конкурса предложение, ако то не отговаря на условията, регламента и идеята на проекта.


С оглед на добрите практики, не се допуска насърчаването, манипулирането, търгуването, разменянето или фалшифицирането на гласове на публиката в подкрепа на предложените идеи. При идентифицирането на подобни действия ще следва дисквалифициране и прекратяване участието в проекта. Рестрикцията важи и по отношение на спам-практиките от типа „Моля, гласувай за моята/неговата/нейната идея”.


Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на текстове и материали, които противоречат на действащото българско законодателство, морала и добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки и материали, които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за тях.


Организаторът приема, че със съгласието с настоящите Правила за участие, лицата, които вземат участие в проекта декларират, че са пълнолетни.


Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Правила за участие, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на предложението му и прекратяване правата му за участие в проекта.


Организаторът има право незабавно и без предизвестие да заличава коментари, които са в противоречие с морала и добрите нрави.


С предложението си участникът декларира, че предложената от него идея не е резултат от имитация, копиране, фалшифициране и/или други увреждащи практики.


С участието си в настоящата инициатива на Джобтайгър, а именно – предлагане на конкретна идея как следва да изглежда и какво да съдържа перфектният сайт за търсене и предлагане на работа, участникът декларира и своето съгласие по смисъла на член 4, ал.1, т.2 и 3 от Закона за защита на личните данни, неговите данни (имена, имейл, телефон за връзка) да се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно от Джобтайгър – администратор на лични данни.


Организаторът има право да промени регламента в процеса на проекта, без предварително предупреждение.


С подаване на предложение за идея/гласуване за идея/писане на коментар на сайта на инициативата, лицата приемат настоящите Правила за участие и се задължават да ги спазват.Гласуване
Прозрачно в БГ
9

ПРОЗР@ЧНО В BG… Обяви за работа само с обявени заплати ...