10 ДО 12 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ ПРИВЛИЧАТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ПОЛЗВАТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Research-JobTiger-Infograffiti

Между 10 и 12 пъти повече посещения имат онези работодатели, които имат визуална идентичност и са изградили отличаваща се работодателска марка.  86% от анкетираните специалисти по човешки ресурси в международно проучване казват, че набирането на персонал става все повече маркетинг.  По отношение на бюджетите – силната работодателска марка може да намали разходите за наемане с до 50% и затова компаниите са готови да инвестират. Данните са предоставени и анализирани от първия кариерен сайт в България Jobtiger.bg.

Платформата обобщава тенденции от цял свят, за да предложи на работодателите ефективно напасване с кандидатите в условия на все по-голям недостиг на кадри. „Въпреки растящата безработица в някои от секторите е все по-трудно да се наемат кадри. И не, това не важи само за информационните технологии. Човешките ресурси, здравеопазването, бизнес услугите с висока добавена стойност са сектори, в които недостигът на хора е сериозен. Опитите ни показват, че все повече работата на специалистите човешки ресурси изисква маркетингов подход и успяват тези, които успеят да грабнат вниманието – често дори и визуално. В момента едва 10% от работодателите ползват визуална идентичност и илюстрирани обяви. “ коментира Светлозар Петров, управител на JobTiger.

Според директорите човешки ресурси най-често използваните визуализации са оригиналните обяви за работа, корпоративните видеа, инфографиките и постовете в социалните мрежи. Сред най-ефективните подходи са и личните истории, в които служители се превръщат в посланици на марката – според данните мнението на служителите се ползва с между 3 и 5 пъти повече доверие от това на официалните говорители на компанията и изпълнителния директор. Диалогът също е определящ при вземането на решения – седем от десет анкетирани заявяват, че са променили мнението си за даден работодател, след като са видели, как и дали компанията отговаря на рецензии и запитвания.

За да отговори на тези нови особености на пазара на труда, платформата JobTiger стартира съвместно със студиото за анализ, визуализация и разпространение на информация InfoGraffiti нови предложения. Работодателите ще имат възможност да включат в битката за талантите  изграждане на визуална работодателска идентичност, видеа, визуализирани обяви и виртуални ментори, с който кандидатите да общуват, като се използва каналa за комуникация Employer Branding by JobTiger. Компаниите могат да получат съвети и съдействие при оформяне на профилите си от специалисти по визуална комуникация.

Източници: Jobtiger.bg, InfoGraffiti.info, CERIDIAN 2021 Pulse of Talent  

Свързани публикации