11-те най-популярни страхове на работещия човек

Източник: Flickr.com (Автор: Pascal)

Източник: Flickr.com (Автор: Pascal)

Много малко професионалисти се чувстват 100% уверени и спокойни по цял ден и всеки ден. На практика, повечето от нас са стресирани в офиса по-често, отколкото са спокойни. Това е наблюдението на Силвия Хеплер, експерт по кариерно развитие и автор на „Learning Leadership Through Loss„.

Свързаният с работа стрес е станал всеобщ синдром, смята Хеплер. „Необходимостта да се представяме на необичайно високо ниво – често налагайки се да постигаме повече с по-малко средства – и желанието ни да постигнем перфектност, ни задушават“, добавя тя. Според нейните наблюдения, всичко това води до поява на различни страхове у работещите хора, като част от тях са обосновани, а други, са силно преувеличени. Разбира се, за всекиго ситуацията е различна, но може да се каже с голяма доза сигурност, че в определен момент от кариерата на повечето служители, поне един от следните 11 страхове изплува.

 • Да бъдем уволнени
 • Да не бъдем харесвани от шефа ни
 • Да не сме в състояние да се справим с работното натоварване
 • Да не сме компетентни или осведомени
 • Да нямаме достатъчно талант, в сравнение с колегите
 • Да бъдем припознати като хора, създаващи проблеми, а не като хора, решаващи проблеми
 • Да нямаме никакво влияние
 • Да „прегорим“ от постоянния стрес
 • Да бъдем пропуснати, когато дойде време за повишения
 • Да получаваме една и съща заплата без изгледи за повишение
 • Да останем трайно безработни

Не е необходимо човек да бъде експерт по психология, за да си даде сметка, че всеки наемен служител има поне някакви основания да изпита поне част от тези притеснения. Справянето със страховете е сериозен проблем и мнозина трудно откриват ключа към него. Но за да успява човек да отмята работните си ангажименти и да не получи нервен срив от стреса на постоянните страхове, е повече от препоръчително никое притеснение да не бъде игнорирано за дълго. При индикации за появата му е полезно да се вземат спешни мерки, а ако личните усилия не помагат, квалифициран психолог би могъл да бъде от помощ.

Свързани публикации