120 хиляди работни места ще бъдат разкрити

През 2013 г. продължава реализацията на програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в подкрепа на лицата от неравнопоставените групи, се съобщава на сайта на Министреството на труда и социалната политика. За целта са предвидени 73 млн. лева от държавния бюджет и 380 млн. лева от Европейския социален фонд. Ще се осигури заетост общо на около 120 000 безработни лица по програми за заетост, насърчителни мерки по Закона за насърчаване на заетостта и схеми на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“. Ще продължи изпълнението на ефективните мерки в подкрепа на включването на пазара на труда на безработни младежи, продължително безработни лица, хора с увреждания, безработни лица без образование и квалификация, безработни майки с малки деца, безработни лица в предпенсионна възраст.

Образованите младежи без работа, които не притежават трудов опит, ще се включват в програми за стажуване. По схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, схема „Първа работа”, схема „Ново работно място” и проект „Старт в администрацията” се планира включването на около 5 хиляди младежи. На първичния пазар се очаква трудоустройване на около 30 хиляди млади хора. С бюджетно финансиране ще се осигури заетост на 4 500 младежи.

Свързани публикации