13,8% от българите са безработни през първото тримесечие на 2013 г.

През първото тримесечие на 2013 г. безработните в страната са 456,4 хил., от които 267,5 хил. (58,6 на сто) са мъже и 188,8 хил. (41,4 на сто) – жени. В сравнение с първото тримесечие на 2012 г. броят на безработните се увеличава с 8,3 на сто, допълва БТА. Това показват данни от Наблюдението на Националния статистически институт на работната сила през първото тримесечие на годината.

За същия период, коефициентът на безработица се увеличава с 0.9 процентни пункта и през първото тримесечие на 2013 г. достига 13,8 на сто. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 0,6 процентни пункта, а при жените – с 1,2 процентни пункта, като достига съответно 15,1 и 12,2 на сто.

Тези стойности са доста по-високи от средните за ЕС, но са далече от печалния рекорд на Испания, където безработните са двойно повече. Един от големите проблеми на българската безработица е, че тя се превръща в дългосрочна – все повече хора не могат да си намерят работа по една и повече години.

Свързани публикации