196 регионални програми за заетост ще се реализират през 2013г.

Близо 200 регионални програми за заетост ще бъдат реализирани по Националния план за действие по заетостта през 2013 г. Това заявиха за БТА експерти от Агенцията по заетостта в коментар по проблемите на заетостта на младите, хората в предпенсионна възраст и тези в неравностойно положение.

През тази година ще бъдат реализирани 196 програми, докато през миналата година те са били 168, уточниха експертите.

През 2013 г. ще се осигури заетост на повече от 22 хиляди лица. От тях по програми за заетост са над 15 хиляди души и по мерки за заетост – близо 7 хиляди безработни. В обучение през годината ще бъдат включени над 6 700 безработни, отбелязаха от Агенцията по заетостта. Програмите и мерките за заетост и обучение, доказали своята ефективност през миналата година, ще се реализират и през тази.

Мерките за заетост имат подчертано добър ефект, тъй като осигуряват заетост в частния сектор с условие за
продължаване след периода на субсидиране. Поради това финансирането им през 2013 г. ще се увеличи, с цел да се устроят повече безработни от основните целеви групи (младежи, лица над 50-годишна възраст и др.), като се запазят и мерките за по-малките групи (напр. за лица, излежали присъди), коментират експертите.

Свързани публикации