20 % повече компании участваха в кариерния форум „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти в УНСС

На 4 декември се състоя форумът за кариерно развитие „Дни на кариерата“ в секторите: Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти. Тази година, за да представят своите свободни стажантски и работни позиции и да потърсят подходящи членове на своите екипи, се включиха 60 компании. Над 4500 студенти и млади специалисти посетиха събитието, което се проведе във фоайето на Университета за национално и световно стопанство. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

„Университетът за национално и световно стопанство за поредна година е домакин на традиционните „Дни на кариерата“, които са мост между висшето образование и бизнеса и прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и нашите студенти.

Живата връзка на частните и държавните работодатели с нашия университет датира от неговото създаване. Когато се дипломира първият випуск на Свободния университет за политически и стопански науки – предшественика на УНСС, неговият основател и първи ректор проф. Стефан Бобчев подчертава, че връзката на студентите с практиката е „публичната санкция за правото на съществуване на университета, най-ярката проява на неговата жизнеспособност и най-бляскавото доказателство за неговото осигурено бъдеще“. Пророчески думи. Пророчески, защото и днес подготовката на нашите възпитаници е съобразена с нуждите на практиката, с все по-високите изисквания на българския и европейския пазар на труда”, сподели проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС по време на официалното откриване на кариерния форум. 

„Особено през последните 10 години политиката и основните цели на ръководството на УНСС, на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС и на Студентския съвет при УНСС, са трайно и с приоритет насочени към скъсяване на дистанцията и укрепване на връзките между УНСС, бизнеса и държавните органи, които са пряко заинтересовани от успешната професионална подготовка и реализация в България на младите специалисти, завършващи висшето си образование.

С днешния форум – „Дни на кариерата“ в УНСС, още един път на практика се демонстрира общата воля и стремеж на УНСС с бизнеса и държавните институции за успешната реализация на студентите и завършващите като стажанти и специалисти на българския трудов пазар.

Постоянен и нарастващ е интересът от страна на бизнеса към форума. Затова говори фактът, че през м. декември 2013 г. в „Дни на кариерата“ участваха 50 водещи български и чуждестранни фирми, а сега техният брой вече е 60, т.е. с 20 % увеличение спрямо миналата година“, допълни доц. д-р Йордан Близнаков – директор на Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС.

Старт на кариерния форум даде и г-н Светлозар Петров – Управител на JobTiger: „Вече 13 години организираме кариерни форуми. Средно 1 от 6 студенти намират работа благодарение на „Дни на кариерата“. Възползвайте се от възможностите, които компаниите, участващи в събитието днес, ви дават“!

Всяка година събитието осигурява безценна за студентите и младите специалисти възможност, на кариерните щандове  да се срещнат с представители на големи български и международни компании. Те могат да посетят и всяка от практическите работилници, които част от компаниите провеждат паралелно през целия ден.

Публикации от серията