30 млн. лева осигурява за електронно и дистанционно обучение ОПРЧР

Близо 30 млн. лева са осигурени за електронно и дистанционно обучение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”(ОПРЧР) за 20 университети и колежи. Това съобщи вчера заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на представянето на проект „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия”.

С реализацията на този проект ще бъдат модернизирани формите на обучение в Националната художествена академия (НХА) и по този начин завършилите студенти ще се реализират по-успешно на пазара на труда, подчерта в изказването си заместник-министър Русинова. Тя припомни, че чрез ОПРЧР над 93 хил. студенти са получили евростипендии.
Представеният проект се реализира по ОПРЧР и е на стойност близо 500 хил. лева. Чрез реализацията му ще бъде изграден електронен център за дистанционно обучение и услуги. Ще бъдат обхванати над 900 студенти и 50 преподаватели и научно-помощен персонал от НХА. Предвижда се и създаването на общо 175 електронни курса, модула и учебни помагала. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца.

Свързани публикации