500 млади хора потърсиха реализация на първото издание на „Национални дни на кариерата“ в Габрово

500 млади хора потърсиха реализация на първото издание на „Национални дни на кариерата“ в Габрово

Първото в историята издание на „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ в Габрово премина днес при много добър интерес. 500 търсещи работа или стаж млади хора се срещнаха с 23 компании – работодатели на територията на Технически университет – Габрово. Висшето училище е партньор на JobTiger в организацията на локалното събитие от най-големия кариерен форум в България, а генерален спонсор е Нестле България.

Събитието бе открито от г-жа Таня Христова – кмет на община Габрово; г-жа Лена Георгиева – председател на Общинския съвет, общ. Габрово; г-жа Невена Петкова – областен управител на обл. Габрово; доц. д-р инж. Илия Железаров – зам.-ректор „Научноизследователска работа“, Технически университет – Габрово; г-н Светлозар Петров – управител, JobTiger; г-жа Надежда Минева – представител на Нестле България,

доц. д-р инж. Илия Железаров, зам.-ректор на Технически университет - Габрово

доц. д-р инж. Илия Железаров, зам.-ректор на Технически университет - Габрово

Това е първият път, в който форматът „Национални дни на кариерата“ стъпва в Габрово. Досега JobTiger е организирал само едно, по-малко като мащаб кариерно събитие в града. Премиерата на форума в Габрово отличава и още две важни тенденции. От една страна това е първото териториално разрастване на „Национални дни на кариерата“ от периода преди световната финансова криза, което демонстрира и възстановяването на икономиката. От друга – изборът тази експанзия да започне от Габрово не е случаен, а е резултат от повишения интерес на работодателите към специалисти от инженерни и технически специалности, и респективно към техническите университети на национално ниво – недостигът от подготвени хора в тези сфери продължава да е осезаем. Това се потвърждава и от регистрирания много добър интерес – цели 23 компании са заявили участие до момента, което може да се приеме дори за изненада с оглед на липсата на традиции на форума в града и все пак факта, че Габрово е вторият най-малък град от осемте, включени в обиколката на „Национални дни на кариерата“ тази година.

„Габрово започва да променя своя профил – ние сме една от дестинациите, едно от местата, в които се регистрират добри темпове за развитие на икономиката и има изключително добри сигнали за потенциал за иновативно развитие“, посочи кметът Таня Христова по време на откриването. „Вярвам, че това ще бъде усетено от всички вас, които днес ще прекарате един, вярвам, вдъхновяващ и интересен ден, който за немалко от вас ще предопредели развитието ви като професионалисти“, обърна се тя към присъстващите.

Таня Христова, кмет Габрово

Таня Христова, кмет Габрово

„През всички тези години благодарение на този форум успяхме да се срещнем и говорим с много млади хора, да чуем техните нужди, свързани с първите им кариерни стъпки и да им помогнем да бъдат много по-подготвени, когато стартират професионалния си път, някои от тях и като част от голямото семейство на Нестле. Нашето желание да се срещаме с младите професионалисти в България остава“, каза на свой ред Надежда Минева от Нестле България.

Надежда Минева, Нестле България

Надежда Минева, Нестле България

„Национални дни на кариерата“ 2018 продължават в още три университетски града:

  • Свищов – 29 март, Стопанска академия „Д. А. Ценов”;
  • Бургас – 2 април, Бургаски свободен университет;
  • Пловдив – 4 април, Пловдивски Панаир, Конгресен Център.

Не пропускайте възможността да се срещнете на живо с HR специалистите на водещи компании, да проучите пазара на труда, и разбира се – да намерите своята мечтана работа или стаж. Повече подробности на http://national.careerdays.bg

Свързани публикации