7 ключови фактора, които намаляват разликата в заплащането между мъжете и жените

7 ключови фактора, които намаляват разликата в заплащането между мъжете и жените

В днешно време неравностойното възнаграждение на мъжете и жените е обект на много дебати. Това е доста комплексен феномен, затова Paylab се фокусира върху 7 области, които значително допринасят за намаляване на разликите в заплащането.

Във всеки случай съветът на Paylab към жените е, че най-добрите оръжия в борбата срещу неудовлетвореността от заплащането са редовно да следят заплатите за дадената позиция и уверено да преговарят за условията на заплащане. В секцията Новини в Zaplatomer.bg можете да прочетете прессъобщението за това как само 6% от жените попадат сред най-добре платените служители.

Избор на образование и професия в съответствие с нуждите на пазара на труда

Професията и решенията, свързани с образованието, са основната предпоставка, определяща бъдещата кариера на жените, т.е. бъдещата им заплата. Жените са фокусирани повече върху нетехническите области на обучение. До голяма степен решението за кариера се взима въз основа на тяхното възприятие за обществото и длъжностите, които повечето други жени заемат. Жените традиционно работят в професии, за които е необходима емпатия, например: специалист обслужване на клиенти, медицинска сестра, учител, социален работник и др. За съжаление това като цяло са позиции с по-ниско възнаграждение.

В бъдеще обаче, на жените на пазара на труда трябва да се напомня, че е необходимо да се фокусират повече върху други може би не толкова типично „женски“ позиции – в области, в които в момента доминират мъже. В частност това са науката, научните изследвания и технологиите. В тази връзка е необходимо да се образоват младите ученици преди да направят своя избор за по-нататъшно образование.

Подобряването на дигиталните ви умения ви прави по-атрактивни на пазара на труда

Мъжете са съсредоточени повече върху технологиите и ИТ иновациите. Дигиталните умения – познаването на компютърни програми, услуги и онлайн инструменти – в момента е определящият фактор на пазара на труда, а този сектор е сред най-високоплатените. Жените все още са малцинство, когато става дума за технологии и ИТ.

По-добрите ИТ умения също са начин да станете по-привлекателни за работодатели, търсещи нови служители в маркетинг, администрация, човешки ресурси, икономика и други професионални области. В момента в интернет се предлагат множество уроци, с които можете да подобрите образованието си. Това до голяма степен се подпомага от популяризирането на работата на жените в ИТ чрез различни социални инициативи като Women in Tech. Според Paylab, голяма част от жените, заети в ИТ, работят като ИТ тестери и ИТ анализатори.

Жените лидери мотивират и подкрепят многообразието

Начинът, по който жените се възприемат в обществото, зависи до голяма степен от това колко жени заемат публични постове в парламента и други важни законодателни и изпълнителни длъжности в отделните държави. По този начин те възприемат ролеви модели, които ги стимулират и насърчават. Жените често имат различни гледни точки по определени въпроси, което спомага за многообразието от възгледи и мнения. Жените лидери се считат за един от критериите от Световния икономически форум при съставянето на класацията на държавите в международния доклад за различията между половете.

В същото време само малка част от жените заемат висши ръководни позиции. От една страна има много критики срещу задължителните квоти, докато от друга страна  заключенията на няколко изследвания (Peterson Institute, Morgan Stanley) потвърждават положителния ефект, който балансът между половете оказва върху мениджмънта, което всъщност може да бъде измерено с подобряване на икономическите резултати на компаниите.

Един от индикаторите за развитост на дадена държава е делът на жените предприемачи, които са намерили смелост да създадат свой собствен бизнес. Отново, в сравнение с мъжете, жените са малцинство. Повечето бизнеси все още се управляват от мъже. Според изследването Paylab Compensation Monitor в компаниите има повече мъже, отколкото жени мениджъри. Делът на жените в управлението на компанията говори много за това в каква степен е узряла и открита културата на компанията. Много съвременни работодатели започват да приемат този индикатор сериозно.

Прозрачна комуникация на компаниите относно заплатите

В момента компаниите инвестират много енергия в укрепване на тяхната работодателска марка. Те искат да станат привлекателен работодател както за мъжете, така и за жените. От гледна точка на възнаграждението на служителите те се стремят да направят заплатите си по-прозрачни и справедливи. И все пак много малко са компаниите, които биха направили това по свое собствено усмотрение.

Германия, Исландия, Австрия, Швеция, Финландия и Франция са въвели различни закони, които задължават компаниите да се справят с разликата между половете. Миналогодишният случай на неравностойно заплащане на служител в британската Би Би Си задейства този процес и във Великобритания. Според закона до април 2018 г. всички компании с над 250 служители (приблизително 9000 компании с общо 15 милиона души персонал) трябва да публикуват разликата в заплатите и бонусите на мъжете и жените. Те трябва да публикуват тази информация както на собствения си уебсайт, така и на уебсайтовете на своите клиенти и доставчици, което ще окаже пряко влияние върху общественото възприятие за компанията. Редица компании признаха, че ако не са принудени да направят това по закон, вероятно не биха обърнали внимание на разликата между половете.

Увеличаване на заетостта сред жените

Разликата между половете до голяма степен е повлияна от достъпността на работните места. С други думи – какви условия предлагат отделните държави на жените, за да ги мотивират да работят. На пазара на труда процентът на заетите мъже все още е по-висок от процента на заетите жени. Тази пропаст постепенно се затваря благодарение на модерния начин на живот, подобряването на условията на труд и еманципацията на жените.

Според статистика на Европейския съюз тази разлика варира спрямо държавите. Тя е най-малка в Северноевропейските страни като Финландия, Норвегия и Швеция, както и на Балканите, където почти еднакъв процент от мъжете и жените работят. От друга страна заетостта на жените в Централна Европа остава непроменена в дългосрочен план и разликата е по-изразена. В голяма степен това се дължи на липсата на работни места, предлагащи гъвкаво работно време.

Работа на непълно време като билет за пазара на труда

За работещите майки заетостта на непълно работно време често е единствения начин да бъдат наети, ако искат успешно да съчетават професионалните и семейните си задължения. Докато в Холандия 74% от всички заети жени работят на непълно работно време, средното за 28-те страни членки на Европейския съюз е около една трета от това. Германия, Австрия, Белгия и Великобритания предлагат сравнително добри условия за жените, а почти половината от тях работят на непълно работно време. От друга страна страните от бившия Източен блок все още имат много да наваксват, тъй като само една десета от жените работят на почасова заетост. Гъвкавото работно време помага на жените да останат на пазара на труда и да постигнат финансова независимост. Тук трябва да добавим, че много малко жени могат да постигнат значителен напредък в кариерата и заплащането докато работят само почасовоПостепенният преход към заетост на пълно работно време подобрява шансовете им за увеличаване на възнаграждението и израстване в кариерата.

По-голямо участие на бащите в грижите за децата

Раждането и грижата за децата е важна роля за жените, която включва и задълженията към семейството и домакинството като цяло. Ето защо е съвсем естествено някои жени да предпочетат продължително прекъсване на кариерата. Това дългосрочно отсъствие обаче оказва значително влияние върху заплатите им. Казано направо, докато жената стои у дома с детето, мъжът работещ на същата позиция продължава да напредва в кариерата си и да увеличава заплатата си. Когато жената се върне на работа, мъжът вече я е изпреварил по отношение на заплатата. В момента има много дебати за това как жените да не се чувстват ощетени заради това, че имат деца. Домакинската работа все още се счита за неплатен труд и много държави започнаха да въвеждат законодателство, което да мотивира бащите да се включат по-активно в грижите за семейството, като по този начин улеснят връщането на жената на работа и допълнително намаляват разликата между половете.

Свързани публикации