83 работодатели и 6000 посетители на „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти

Вчера, 29 ноември 2018 г., в УНСС, се състоя единственото специализирано събитие по рода си – „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти.

Университетът за национално и световно стопанство за поредна година бе домакин на традиционните „Дни на кариерата“, които са мост между висшето образование и бизнеса и прекрасна възможност за директно общуване между работодателите и студентите на университета.

Всяка година събитието осигурява безценна за студентите и младите специалисти възможност, на кариерните щандове да се срещнат с представители на големи български и международни компании. По време на изложението се представиха 83 компании и организации от споменатите сектори, със своите свободни работни и стажантски позиции, а посетителите бяха почти 6000. Форумът се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Всяка година събитието се превръща в пресечна точка на търсенията на хиляди млади хора и десетки утвърдени български и международни работодатели. С този форум още един път на практика се демонстрира общата воля и стремеж на УНСС и бизнеса за успешната реализация на студентите и завършващите като стажанти и специалисти на българския трудов пазар.

Изложителите изразиха удовлетворението си от големия брой посетители, от които мнозина дадоха заявка, че имат потенциала да се превърнат в бъдещи служители на участващите компании. Студентите и младите специалисти също споделиха задоволството си от интересните предложения, които отправиха към тях множество перспективни и водещи работодатели.

Събитието се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС. Дни на кариерата в секторите: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger за девети път, а за осми – съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата при УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Meдийни партньори на събитието бяха JobTiger.tv, Успелите, ISIC България, сп. Българска Наука, teenews.bg, avtora.com, ushi.bg, Able Mentor, 9 academy, Buljobs, Aз мога тук и сега, Skylines. Събитието се организира и с подкрепата на Nescafe 3in1.

Свързани публикации