A Data Pro: „Търсим хора, владеещи езици и способни на аналитично мислене“

На 12 октомври, в София, се проведе осмото издание на профилирания кариерен форум – „Дни на кариерата“: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг, организиран от JobTiger. Това е най-значимото събитие в тези професионални сфери, и по традиция, то привлече множество работодатели и посетители.

В деня на изложението разговаряхме с г-жа Елена Райнова и г-жа Мая Илиева от A Data Pro. Компанията е специализирана – занимава се с медиен анализ и обработка на информация. Във фирмата работят около 400 служители – в София, в други български градове и по света. По време на кариерното изложение A Data Pro търсеше постоянни служители, основно в областта на медийния анализ. Потенциалните кандидати трябва да владеят два чужди езика и да имат аналитични умения, както и способност за синтезиране на информация.

Научете повече  за A Data Pro и за перспективите за работа в нея, от двете ни събеседнички.

Публикации от серията