Агенция по заетостта приоритетно работи по Европейската Гаранция за младежта

Агенция по заетостта бе сред участнинците в изминалите „Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти, които се проведоха на 4 декември в УНСС.

Агенцията приоритетно работи по Европейската Гаранция за младежта.  Това е нов подход за борба с младежката безработица, който гарантира, че всички млади хора под 25 години – независимо дали са регистрирани в службите по заетостта или не – получават качествено конкретно предложение в рамките на 4 месеца, след като са напуснали формалното образование или са останали без работа.

„Дни на кариерата“ в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг и Обслужване на клиенти се организира от JobTiger, съвместно с Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС и Студентски съвет при УНСС.

Публикации от серията