Агенцията по заетостта набира готвачи за Южна Англия

Агенцията по заетостта набира кандидати за 20 работни места на длъжност „готвач” с място на работа Южна Англия, съобщава сайтът на институцията. Кандидатите трябва да имат опит минимум 2 години и да владеят на добро разговорно ниво английски език. Интервютата с представители на работодателя „Hall&Woodhouse” ще се проведат през месец април, както следва:  20 април в гр. Бургас и 22 април в гр. Пловдив.

С допуснатите до интервю лица ще се проведе и кратък практически изпит. Заинтересованите кандидати следва да изпратят CV и кратко мотивационно писмо на английски език на следните електронни адреси:

За желаещите да се явят на интервю в гр. Бургас:

mustafa.izet@hall-woodhouse.co.uk

с копие до M.Todorova@az.government.bg

Краен срок за подаване на документи: 16-ти април 2015 г.

За желаещите да се явят на интервю в гр. Пловдив:

mustafa.izet@hall-woodhouse.co.uk

с копие до D.Piryankova@az.government.bg

Краен срок за подаване на документи: 20-ти април 2015 г.

Свързани публикации