Агенцията по заетостта набира кандидати за професионално дуално обучение в Германия

Агенцията по заетостта започва поредната кампания за професионално обучение на младежи в Германия с програмата „The Job of my Life”. 200 кандидати ще имат възможността да се включат в дуално обучение за учебната 2016 г.

Професиите, които могат да изберат младите хора, са от различни области като:

– хотелиерство и ресторантьорство (хотелиер, ресторантьор, готвач, специалист в ресторанти за бързо хранене);

– хранително-вкусова промишленост (пекар, сладкар, технолог в хранително- вкусовата промишленост и др.);

– строителство (дърводелец, специалист климатична/санитарна/отоплителна техника, строител на пътища, специалист по бетон и стоманобетон, мазач, зидар и др.);

– технически специалности (електротехник, мехатроник, индустриален механик, шлосер, стругар, фрезист и др.);

–  другигериатричен специалист, офис мениджър, специалист информационни технологии, фризьор, фермер, животновъд и др.

Право за получаване на финансова подкрепа имат следните младежи, интересуващи се от обучение:

– граждани на Европейския съюз;

– на възраст между 18 и 27 години;

– със завършено средно образование в страната по произход, но да нямат магистърска степен;

– които не са пребивавали в Германия през последните 3 месеца преди включването им в програмата.

Финансовата подкрепа по програмата включва:

– финансиране на езиков курс по немски език в страната по произход до ниво В1;

– разходи за пътуването за подготвителна 6-седмична практика, до 300 евро;

– разходи за пътуване за започване на обучението, до 500 евро;

– финансова подкрепа за издръжка по време на практиката;

– финансова подкрепа за издръжка по време на обучението;

– финансова подкрепа за езикова и професионална помощ по време на обучението;

– финансова подкрепа за професионални и социално-педагогически консултации по време на обучението;

– разходи за пътуване до България на всеки 6 месеца през време на обучението, до 300 евро.

Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.

Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 евро, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 евро на месец. Например, ако работодателят плаща на практиканта 200 евро на месец, той ще получава допълнително по сметката си 618 евро, така че месечният му нетен доход да е в размер на 818 евро. За периода на обучението компаниите осигуряват настаняване в общежития или оказват подкрепа при намиране на достъпни като наем и удобни жилища. (Информация относно настаняването за всеки конкретен проект може да се намери на: http://eures.bg)

Програмата подкрепя млади хора от Европа за включването им в професионално обучение в предприятия в Германия. Обучението по различни професии продължава 3 или 3,5 години и има предимно практическа насоченост. Въпреки че обучителните предприятия заплащат възнаграждение по време на целия период на обучение, то не винаги е достатъчно като месечен доход за европейските стандарти. С тази цел е създадена програмата „The Job of my Life”, за да се осигури на младежите от чужбина всеобхватна подкрепа – от подготовката, през провеждането, до успешното завършване на обучението.

Германското правителство финансира програмата („The Job of my Life”) за стимулиране на професионалната мобилност на младежи от Европа, интересуващи се от обучение и заетост, която се реализира от Федералната агенция по труда/Централата за международно и специализирано посредничество /ZAV/ и с партньорството на  службите за заетост на десет страни-членки на ЕС.

Конкретните предложения за обучение по различни проекти в рамките на Програмата „The Job of my Life” са публикувани на сайта http://eures.bg в рубриката „Схеми за мобилност”.

При проявен интерес кандидатите следва да изпращат автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на: mobipro2016@az.government.bg като посочват избрания проект и професия.

За всеки проект ще се провежда отделно интервю от представители на работодателя, за което изпратилите документи кандидати ще бъдат поканени.

Свързани публикации