Аглика Адамова: „Хората с международни бизнес сертификати винаги имат предимство“

Аглика Адамова е участник в предишно издание на TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма. Тя разказа, че до голяма степен мотив да се включи в това обучение, е бил интересният профил на преподавателите – доказани практици с невероятен опит. От тях тя е научила много полезни и приложими стратегии и се е убедила, че подобни обучения са изключително полезни. Г-жа Адамова каза също, че такава сертификационна програма би била от полза на всекиго, който желае да надгради уменията си и да се развива в управлението на бизнеса. Аглика Адамова е Мениджър „Човешки ресурси” в Happy и признава, че и до днес използва някои от упражненията от TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма за да развива и обучава своите служители. Освен това, в разговора ни, тя наблегна и на факта, че обучението в програмата съществено помага на хората, да видят различните гледни точки в бизнеса и да разберат по-добре работата на отделните департаменти в компанията.

TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма е подходяща както за мениджъри на висше ниво, така и за стартиращи специалисти, които имат амбиция да израстват в кариерната йерархия. Програмата дава нови знания и развива уменията на участниците в много и различни аспекти. Лектори в  TÜV AUSTRIA Мениджмънт Програма се доказали се специалисти в своите области, а добавената стойност на цялото обучение идва от дискусиите между участниците.

Инвестицията за цялата TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма е на стойност 1680 EUR, а в замяна всеки участник:

  • ще развие бизнес уменията си;
  • ще обогати познанията си в областите: маркетинг, икономика и право;
  • ще подобри уменията си за комуникацията с клиенти;
  • ще има възможност да обмени опит с гост-референти – български и чуждестранни успешни бизнес мениджъри и експерти с доказан практически опит в различни бизнес сектори, готови да споделят своите знания, умения и опит;
  • TÜV AUSTRIA Business Managerсертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert .

Продължителността на обученията е четири месеца – общо 17 присъствени дни и един ден за сертифициране. Програмата включва личностен профил, шест модула, сертификационен модул,  бонус модул и уебинар, а съдържанието им е разработено с оглед настоящите и бъдещите потребности на индустрията и икономиката.

Следващото издание на TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма ще стартира на 6 февруари 2015 г.  Записванията за участие вече започнаха, а до 30 януари 2015 г. имате възможност да се включите в реномираната академия!

Повече информация за TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма можете да получите тук:  

http://human.bg/tuv-austria-academy или на имейл: tuv@jobtiger.bg. 

Публикации от серията