Английските лордове са против квотата за жени в управителните бордове

Камарата на лордовете в английския парламент ще предложи на правителството да се противопостави на предложението на Европейския съюз за въвеждане на задължителни квоти за жени в бордовете на компаниите. Според представителите на тази Камара подобни задължителни изисквания ще подкопаят сегашните доброволни усилия в тази посока.

В решението се казва още, че квотата ще „генерира негативни възприятия сред жените и бизнес лидерите и няма да засегне корените на половото неравенство”.

Един от ключовите доводи на британските аристократи е, че връзката между по-високия брой жени в управителните бордове и по-добрите финансови показатели все още не е доказана. Все пак, те признават, че има и други сериозни бизнес доводи за привличането на повече жени в управленските органи, като например, по-внимателното отношение към клиентите.

Лорд Дейвис от Камарата е предложил вече увеличаването на броя на жените до 25% към 2015 г. Някои експерти в ЕС намират тази граница за твърде ниска, но същевременно признават, че целта през 2020 г. в бордовете на британските компании да има 40% дамско присъствие е нереалистично амбициозна.

В рамките на европейския съюз, съотношението на жените в управителните бордове се е покачило с 16% от 2010 г. насам, сочи статистиката.

Свързани публикации