Ани Котева за стажантската програма в САП Лабс България

Ани Котева е е завършила бизнес администрация в Стопанския факултет на Софийския университет. В САП Лабс България е от шест години,  като в началото се занимава с административна дейност, след това поема подбора, а от 2011-та е бизнес партньор – консултира мениджърите във връзка с организационното развитие и управлението на хората.

Голяма част от работата й е свързана с подбора на млади таланти, а стажантската програма е основният инструмент за привличане на новите служители.

Стажантската програма в САП Лабс България

Програмата за стажанти е създадена през 2007 година, като постоянно се обновява. Тя е насочена към студенти между 2-ри и 4-ти курс в областта на информационните технологии. В продължение на шест месеца всеки стажант преминава въвеждащо обучение, по време на което, воден от ментор, учи java технологии и други технологични езици. След шестте месеца най-добрите стажанти остават в компанията на постоянна позиция.

През годината компанията приема около 30 стажанти в различни отдели, като 80-90% остават за постоянно.

„Тази година променихме процеса на подбор, като въведохме център за оценка. Каним 15-20 бъдещи стажанти, провеждаме технически тестове и им даваме възможност да работят в групи по различни казуси. Така виждаме представянето им в най-различни области – комуникационни умения, работа в екип и т.н. Според обратната връзка от стажантите този начин на подбор им дава по-добра информация за компанията и те могат да вземат по-информирано решение дали искат да станат част от нея“.

Стажанти се приемат през цялата година, а центрове за оценка се провеждат 2-3 пъти в годината.

Интересни са резултатите от обратната връзка от стажантите – основният начин, чрез който те предпочитат да получават информация за стажовете, е на място в университетите, вторият канал са социалните мрежи, а останалите два изпитани начина за връзка са онлайн обявите и дните на кариерата.

Какво привлича стажантите в САП? На първо място е наличието на ментор, който им помага да навлизат в новата работа, оценяват високо и възможностите за кариерно развитие, достъпа до нови технологии и работата по реални фактори. „Тъй като това е ново поколение, три други фактора, свързани с начина им на живот, са важни за тях – гъвкавото работно време, фактът, че стажът е платен и предоставя социални придобивки, както и фактът, че договорът е трудов и получават стаж в трудовата си книжка.“

Във видеото ще чуете още и какви инициативи провежда САП съвместно със Софийския университет, Техническия университет и Нов български университет.

Публикации от серията