Аутсорсинг индустрията с намерения да редуцира младежката безработица

Около 30 000 са безработните образовани млади хора на възраст между 19 и 35 години в гр. София без студентите, става ясно от изследване на агенцията за пазарни проучвания Pragmatica, възложено й от Българска аутсорсинг асоциация (БАА). Половината от всичките 341 000 души със средно и по-високо образование в споменатата възрастова граница и живеещи в столицата владеят поне един език, като преобладаващо (около 70%) това е английски. 75 000 млади хора знаят два чужди езика, а 18 000 – повече от два.

Въз основа на данните от проучването, Българска аутсорсинг асоциация счита, че около 88 000 младежи в гр. София са с подходящи умения за работа в аутсорсинг индустрията и броят на заетите в нея може да нарасне 4 пъти в рамките на 3-4 години. В подкрепа на това е и изводът, че 57,5% от младите хора не работят по специалността придобита по време на образованието им, както сочи изследването.„Развитието на аутсорсинг индустрията е приоритетно за икономиката ни и сериозна алтернатива за намаляване на младежката безработица не само в София, но и в страната ни като цяло.”, коментира г-н Стефан Бумов, председател на БАА.

За да стимулира младите хора да избират аутсорсинг компаниите за старт на своето професионално и кариерно развитие, от Асоциацията планират множество инициативи за популяризиране на възможностите, които индустрията предлага, както и да продължат да подпомагат университетите в страната в адаптирането на учебните програми с оглед придобиването и развитието на качества, умения и знания, които да подготвят студентите за работа в аутсорсинг компаниите. Високият процент на младежи владеещи чужди езици е един от основните фактори, които правят аутсорсинг индустрията в България изключително привлекателна за чуждестранни инвестиции в сектора. В тази връзка БАА ще предостави на държавата данните от изследването, така че заинтересованите институции да ги използват при маркетирането на страната пред евентуални инвеститори в чужбина.

От Асоциацията обявиха също, че предстои аналогични проучвания да бъдат направени в Пловдив и Велико Търново, за да се допълва информацията относно наличието на кадрови потенциал за аутсорсинг индустрията в страната ни.

Свързани публикации