БАМА бе специален участник в „Дните на кариерата“ в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО

Българска асоциация на мрежовите академии (БАМА) бе специален участник в провелите се на 16 октомври специализирани „Дни на кариерата“ в секторите: ИТ, Телекомуникации и ВРО.

БАМА e създадена през 2006 г. като неправителствена организация, чиято основна функция е да популяризира дейността на програмата „Сиско мрежова академия”, да координира Сиско академиите в страната и да оказва подкрепа на настоящи и бивши курсисти, като им съдейства за намиране на работа.  Програмата „Сиско мрежова академия” е цялостна програма за електронно обучение (e-learning), която дава на студентите умения в областта на мрежовите технологии, като ги учи как да проектират мрежи,  да локализират и отстраняват проблемите в тях. 

Асоциацията нееднократно е била част от инициативи за предоставяне на възможност за летни стажантски програми на най-добрите випускници от мрежовите академии, за свързване на академиите с бизнеса. 

Публикации от серията