Безплатно обучение за „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Android“ за 20 младежи в рамките на Innovation Center

Първият безплатен курс за „Дизайн и разработка на мобилни приложения за Android“ се организира от JobTiger и Софийски Университет „Св. Климент Охридски“с подкрепата на Samsung.

Обучението е изцяло практическо, насочено към придобиване на нови знания, развитие на меки умения и надграждане на техническите компетенции на младежите. В него участват 20 курсисти между 18 и 25 години от различни учебни заведения, минали успешно предварителен изпит за входно ниво.  По време на курса те имат възможност да научат как да изграждат от основи и направят привлекателни за потребителите комплексни Android приложения. Освен техническите познания, студентите придобиват и меки умения.

Тази сряда, 21 май, в курса се включи и гост лектор. Христо Митков, Senior Software Engineer в Proxiad, разказа на младежите как да се справят със ситуации на накъсване на аудио звука, за интеракциите с MediaPlayer и VideoView, подходите за background audio player и други.

Веднага след обучението на тема „Playing audio and video“, курсистите имаха възможност да научат повече за меките умения от Нели Малакова, старши специалист Подбор в JobTiger и Веселина Светичкова, старши специалист Подбор в JobTiger.

Публикации от серията