Безработицата през ноември e 6.9%

През ноември равнището на регистрираната от Агенцията по заетостта безработица е 6.9%. Това съобщава сайтът на ведомството. Сравнението с предходния месец отчита минимално нарастване от 0.2 процентни пункта, докато годишният паралел показва значително намаление от 1.0 процентен пункт.

Регистрираните безработни в края на месеца са общо 227 532, като броят им бележи леко увеличение спрямо октомври 2017 г. Сравнението с година по-рано показва, че безработните намаляват с 11.8%. Новорегистрираните безработни през ноември са 33 333 лица. От тях 914 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. Броят на активираните от медиаторите и техните партньори от началото на годината достига 11 448 лица.

Заетите, учащите и пенсионерите, които са се възползвали от услугите на бюрата по труда, също бележат ръст през ноември. През месеца като търсещи работа са регистрирани общо 567 заети, учащи и пенсионери, с което броят им от началото на годината вече е 4 946.

Месечните данни сочат, че на работа през ноември са постъпили 17 028 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика – 90.1% от общо всички, започнали работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 1 682 лица, в т.ч. 1 362 по схеми на ОП РЧР, 179 лица по програми и 141 по мерки.

Свързани публикации