Безработицата в ЕС и Еврозоната намаляват, България близо до средните стойности

Безработицата в Еврозоната намалява, според последните официални данни. През април нивото е паднало на 11.1% от 11.2% месец по-рано. Същевременно, влиятелно проучване на Markit сочи, че компаниите в Еврозоната са създавали през същия месец работни места с най-високо темпо за последните 4 години. Разкриването на нови позиции е във възход през последните 7 месеца, като за това най-сериозен принос имат Испания, Германия и Франция.

В рамките на целия ЕС безработицата е 9.7% усреднено, а за България нивото за същия месец е 10.1%. В 28-те държави членки има сумарно около 23.5 милиона безработни мъже и жени. Най-ниско е нивото в Германия – 4.7%, а най-високо, в Гърция – 25.4 (февруари 2015) и Испания – 22.7%. Общата ситуация е по-скоро позитивна. В 22 от всичките държави в ЕС безработицата се е понижила, спрямо същия период на 2014 г., а в 6 се е повишила. Най-много се е свил броят на незаетите за последната година в  Испания, Литва и Ирландия.

Младежката безработица продължава да е тревожна. В ЕС нивото на незаетост сред младите хора под 25-годишна възраст е 20.7% и 22.3% в Еврозоната. Това е по-малко от предишния април, но много над средното ниво за всички жители в трудоспособна възраст.

В същото време, безработицата в САЩ е 5.4%, като е намаляла с 0.8% за последната година.

Източник: http://ec.europa.eu/eurostat

Източник: http://ec.europa.eu/eurostat

Свързани публикации