Бизнес лидери се срещнаха с HR професионалисти за 3-ти път

На 12 и 13 април Луковит се превърна в център за споделяне на добри HR и бизнес практики. Третото издание на Business Leaders and HR Meetup събра на едно място 30 управители и собственици на компании в различни бизнес сектори и HR специалисти от цялата страна.  Те обмениха опит по разнообразни актуални теми, обединени в два потока.

Първият касаеше тенденциите в подбора на персонал: промени ли се нещо в подбора през последните години: обяви, методи, време, участници; замести ли Employer Branding усилията по привличане/подбора; дойде ли времето за персонал от чужбина; има ли други решения (например по-интензивни обучителни и въвеждащи програми) и др.

Във втората част от дискусията се обсъждаха теми, свързани с технологизацията и хуманизацията на сферата на човешките ресурси: кои са най-често използваните технологии в HR – България и световните тенденции; как по-пълното удовлетворяване на нуждите на работниците и служителите се съчетава с технологиите; иа ли интегрирани решения; ще изместят ли автоматизираните системи обикновените работници – кога, как, в кои сфери и защо и т.н.

Събитието завърши с workshop: „Щастието и изобилието. Изграждане на култура на изобилието в организациите“, в който с практически задачи се демонстрира какво мениджърите могат да направят, за да увеличат щастието на служителите на работното място и да създадат в екипа си увереност, че постиженията на един не са за сметка на другите.

Панелисти на събитието бяха: Елена Маринова, президент на Musala Soft; Николай Божилов, изпълнителен директор на Unimasters Logistics; Георги Узунов, General Manager за Източна Европа на Sitel; Радомир Чолаков, изпълнителен директор на Каолин; Венислав Йотов, мениджър за България и Румъния на Colonnade;  Александър Йовчев, упралвяващ директор на Proxiad Bulgaria; Георги Бачев, управляващ директор на PFSWeb за България и Светлозар Петров, управител на JobTiger.

В рамките на двата дни, участниците имаха възможност да споделят опит, да създадат нови бизнес контакти, да чуят нови гледни точки, и да обсъдят различни теми в неформална и приятелска среда.

Очаквайте интервютата с панелистите по интересните засегнати теми на JobTiger.tv.

Свързани публикации