Броят на безработните младежи у нас продължава да расте

Коефициентът на безработица за населението на възраст между 15 – 29 години е 18.9% (20.4% за мъжете и 16.9% за жените) и нараства с 2.7 процентни пункта спрямо третото тримесечие на 2011 г., като увеличението е по-голямо при мъжете (с 4.2 процентни пункта), в сравнение с жените (0.7 процентни пункта), съобщи Националният статистически институт.

През третото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 393.2 хил., от които 231.5 хил. са мъже и 161.8 хил. – жени. В сравнение с третото тримесечие на  2011 г., броят на безработните се увеличава с 13.5%. Коефициентът на безработица  се увеличава за същия период  с 1.3 процентни пункта и през  третото тримесечие на  2012 г. е 11.5%. При мъжете коефициентът на безработица нараства с 1.7 процентни пункта, а при жените – с 0.7 процентни пункта, като достига съответно 12.7 и 10.1%. Продължително безработни (от една или повече години)  са  221.7 хил., или 56.4% от всички безработни лица. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години е  60.6%,  като в сравнение със съответното тримесечие на предходната година  се е увеличил с 0.8 процентни пункта.

Свързани публикации