Бъдещи стажанти се срещат с представители на държавната администрация на 10 септември

На 10 септември от 11 до 13 ч. в зала „Средец” на х-л „Шератон” ще се проведе семинар с участието на представители на държавната администрация и университетските ръководства и на студенти, които ще проведат своя едномесечен стаж в рамките на проект „Създаване на капацитет за бъдещето – провеждане на студентски стажове в държавната администрация”.

Участниците ще се запознаят с принципите на работа в държавната администрация и възможностите за стаж и реализация на млади специалисти, правилата за провеждане на стажантската програма и детайли, свързани с първия едномесечен стаж, който ще се проведе от 17 септември до 17 октомври т.г.

Гост лектори на срещата ще бъдат д-р Младен Младенов, юрист, доктор по политология и преподавател, както и Олга Чернева,  преподавател и директор на дирекция „Човешки ресурси, правно, административно и информационно обслужване” в Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Срещата ще бъде открита от Лилия Борисова, секретар на Съвета за административната реформа. От страна на изпълнителите на проекта – консорциум СМАРТ – ще вземат участие Гергана Раковска, ръководител на проекта и Надежда Ангелова, експерт по проекта и специалист по кариерно развитие.

Интересът към първата вълна стажове в държавната администрация беше изключително голям. Общият брой кандидатствали студенти е 1247, а тест беше положен от 885 студенти. На 5  септември приключва провеждането на  интервютата със студентите в различните структури на държавната администрация.

Най-желаните структури на държавната администрация за провеждане на стаж  от страна на студентите бяха:

Централна администрация

Заявления от студенти

Министерски съвет

313

Министерство на външните работи

303

Национална агенция по приходите

240

Министерство на финансите

235

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

186

Държавна комисия по сигурността на информацията

184

Министерство на труда и социалната политика

181

Министерство на културата

167

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

166

Областна администрация
Областна администрация град Варна

83

Областна администрация – Пловдив

53

Областна администрация на Област София – град

38

Областна администрация Благоевград

33

Общинска администрация
Община Варна

79

Община Марица

50

Община Велико Търново

38

Община Благоевград

29

Община Враца

16

 

Най-много стажантски позиции от страна на държавната администрация  бяха обявени за студенти от следните професионални направления: право (131 позиции), администрация и управление (107 позиции), архитектура, строителство и геодезия (97 позиции), икономика (95 позиции) и информатика и компютърни науки (67 позиции).

Окончателното класиране на кандидатите за стаж в държавната администрация ще бъде публикувано на 10 септември 2012 г. на Staj.government.bg, www.government.bg и на JobTiger.bg/staj/.

Публикации от серията