Българите познават само отчасти правата си на работното място

Днес, 30 април, се проведе презентация на портала за юридическа информация pravatami.bg. Темата на презентацията бе „Правата ми на работното място”, като специално фокусът беше върху тази проблематика, заради наближаващия международен празник на труда – 1 май.

Младите юристи представиха свое национално непредставително проучване, обхванало 15 хиляди души, посетили през последните месеци pravatami.bg. Посетителите са попълнили анкета, отговаряйки на различни въпроси, свързани с трудовото законодателство у нас. Засегнати са всякакви теми от тази сфера, целящи да разкрият познанията на българите за правата им на работното място. Анкетата е установила, че има въпроси, които са добре познати на повечето от допитаните, както и такива, които са крайно непознати. Един от изводите на проучването сочи, че около 1/3 от анкетираните не биха търсили правата си, ако са ощетени от работодателя си или са неправомерно уволнени, но повечето от останалите 2/3 биха търсили вариант да се защитят. Отчитайки факта, че аудиторията на сайта е предимно млада, образована, компютърно грамотна и населяваща големите населени места, авторите на проучването изразиха убеждението, че поне този социален сегмент у нас се бори за правата си на работното място. Въпреки това те добавиха, че българите все още има много да учат за правата си и това е един бавен процес, който постепенно обхваща все повече хора.

Пълното проучване ще бъде достъпно скоро за разглеждане на сайта pravatami.bg.

Сайтът „pravatami.bg: разкодираните закони” е пилотен проект на Департамент за правна култура. Основната му и единствена цел е да предоставя полезна и практична правна информация на своите читатели, поднесена по разбираем начин.

Свързани публикации