Българките са по-добре представени в бизнеса от средните нива в ЕС

Европейската комисия изнесе публични данни за присъствието на жени в управителните бордове на големите компании в България. Към октомври 2012г. жените са били 15.6% от всички членове на управителни бордове в най-големите публично търгувани компании у нас (SOFIX). Този процент е малко по-висок от средната стойност за ЕС, която е 13.7%. Жени са и 6.7% от изпълнителните директори на такива компании у нас, което надскача над два пъти  нивата в Съюза. Според изнесената статистика, само 6 държави от ЕС регистрират по-високи нива на женско присъствие в бордовете от България.

Сред неизпълнителните директори на компании у нас 15.1% са жени, а сред изпълнителните са 14.8%. Тези стойности са над средните равнища за Съюза, където изпълнителни директори жени са само 8.9%. Допитванията установяват, че 85% от българите са за равна представеност на жените на лидерски позиции, ако те притежават същите компетенции като мъжете.

На 14 ноември 2012г. Европейската комисия предложи законодателни мерки, които да увеличат броя на жените в управителните бордове на големите компании. Целта е да се постигне полов баланс в подобни организации. Съществуват определени опасения, че заложената квота от 40% жени е трудно постижима.

Свързани публикации