Българска индустриална компания предлага стаж когато и колкото поискате

Механикс Груп е българска индустриална компания, чиито производствени мощности са в с. Драгор край Пазарджик. Компанията участва на изложението „Стажове“ в ТУ-София, търсейки стажанти. Разговаряхме с тях, защото предизвикателствата пред тази компания са комплексни. Основната база на фирмата се намира извън няколкото най-големи града на страната, което на теория ги сблъсква с демографските проблеми, засягащи цялата страна – липса на достатъчно кадри и по-трудно привличане на нови такива. В същото време Механикс Груп се нуждае от млади хода, завършващи специалности в областта на машиностроенето, които по традиция, са по-трудни за откриване. В близкия град няма университет, който да им осигури нужните специалисти, а дори да намерят подходящи млади хора от университети в други градове, изкарването на стаж в компанията става трудно заради временната релокация.

Как при всички тези неблагоприятни условия да се привлекат млади специалисти?
Мениджмънтът на фирмата е намерил решение, предлагайки гъвкав вариант за стажове, в които стажантът може да си избере кога, къде и колко стаж иска да положи, като в същото време работодателят поема разходите по релокацията, включително осигуряването на жилище и транспорт.

Свързани публикации