Българските IT кадри мислят по-трезво от западните си колеги

По време на „Дни на кариерата във ФМИ“ 2013, от холандската компания ISDC споделиха възможностите за кариерно развитие, които предлагат.

Публикации от серията