Бюрата по труда стартират финансирани от бюджета процедури за подбор на работодатели

От днес, 16 март 2015 г., бюрата по труда в цялата страна обявяват процедури за подбор на работодатели за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта, обяви Агенцията по заетостта.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на 2 670 работни места, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет. Съветите за сътрудничество към бюрата по труда ще оценят подадените заявки от работодателите до 26 март 2015 г.

Средствата за активна политика са насочени към неравностойните групи на пазара на труда – безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s), безработни над 50-годишна възраст, продължително безработни лица, безработни с ниска или не търсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч., безработни с ниско образование, хора с увреждания, лица извън работната сила, желаещи да работят, обезкуражени лица и други.

Свързани публикации