Кариерна Борса в Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград

Кариерна Борса в Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград

Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград и JobTiger организират Кариерна борса за студенти на 18.09.2023 г.

Събитието се организира като част от изпълнение на проект G05M2OP001-2.016-0030-C01„Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Организатори на събитието са Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград и JobTiger.

За въпроси и записвания се свържете с екипа на JobTiger:

events@jobtiger.bg

+359 2 4918022

0884505609

Свързани публикации