„Човекът, който ме вдъхновява“ търси лидерите на нашето време

В търсене на новите българи, които имат положителен образ и влияние в обществото ни, JobTiger.tv и водещи български медии стартират инициативата на JobTiger.bg  „Човекът, който ме вдъхновява“. Инициативата цели да издири и представи личности от различни области от живота ни – образование, наука, изкуство, бизнес, спорт – които носят нови идеи и заразяват с действията си своята общност. Търсим хора, които създават новите ценности и нов имидж на България чрез положителния пример за влияние върху икономическото развитие и лично израстване.

Кои са те? Кои са лидерите с ново мислене, които имат желание и енергия да променят статуквото, да се борят без прекъсване, да подобряват собствени рекорди, да експериментират, да успяват, да въвеждат иновации, да преодоляват трудности и едновременно с това да увличат още хора след себе си? Кои са тези, които имат безспорен авторитет и положително въздействие върху своите общности, без да са били на кориците или екраните на водещите медии в България?

Отговори на тези въпроси ще дадете вие. Ще имате възможност да споделите мнение и предпочитание, да идентифицирате личности, които ви вдъхновяват, да откроите образи на нашето време. Кампанията ще се проведе чрез номиниране и гласуване онлайн. Сайтът на „Човекът, който ме вдъхновява“, където можете да споделите и гласувате за номинациите, е JobTiger.tv/inspiration.

„Сбъдната мечта“ – така описва „Човекът, който ме вдъхновява“ Светлозар Петров, изпълнителен директор на JobTiger. И добавя: “Това е начинът да идентифицираме новите, положителни образи на България и да откроим техния пример за подражание.“

Победителите ще бъдат обявени на 1 ноември 2012 – Ден на народните будители.

Партньори на инициативата са в. Преса, Bulgaria On Air, TV7, ProBook.bg, Net Entertainment Group и Националният младежки форум.

Публикации от серията