Comverse набира персонал

По време на “Дни на кариерата” в секторите: ИТ, Телекомуникации и BPO Comverse споделиха плановете и намеренията си.

Публикации от серията