CXG на Дни на кариерата в секторите IT, Телекомуникации и BPO

На 14 октомври тази година се състоя поредното издание на специализирания кариерен форум „Дни на кариерата“ в секторите IT, Телекомуникации и BPO. По време на изложението се представиха над 70 компании, търсещи нови стажанти или служители в изброените сектори. Сред тях бе и CXG – компания, занимаваща се основно с аутсорсинг.

CXG си партнира от около 6 години с британска компания, специализирана в електронното фактуриране. Компанията е стартирала с един екип, а вече разполага с 10. Компанията търси сътрудници, владеещи западни езици, като английският е задължителен.

В рамките на деня, 74 компании представиха дейността си и своите свободни позиции пред младежите. Успоредно с това се проведоха множество практически работилници в две от залите на СТЦ – Интерпред. Посетителите имаха възможност да се запознаят с практическите задачи в компаниите и да си изградят представа за приложението на наученото в университета в работата.

Свързани публикации